คลังเก็บหมวดหมู่: ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด

การกินยาดองเหล้าในระหว่างการให้นมลูก

alcohol drinking3 (21)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ???ยาดองเหล้าเป็นสิ่งที่คุ้ยเคยในวัฒนธรรมไทย โดยทั่วไป ยาดองเหล้ามักมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เป็นส่วนผสมในยาดองเหล้า โดยสรรพคุณของยาดองเหล้านั้น จะขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสม สมุนไพรบางชนิดมีการศึกษาที่เป็นระบบและได้รับการรับรองว่ามีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การใช้แอลกอฮอล์หรือเหล้าเป็นตัวทำละลายสารที่ออกฤทธิ์ของสมุนไพรนั้น อาจมีผลเสียในระหว่างการให้นมลูก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า การกินเหล้าในระหว่างการตั้งครรภ์ จะทำให้เกิดความผิดปกติของทารกที่เกิดมาได้ โดยมีหน้าตาและพัฒนาการที่ผิดปกติ เช่นเดียวกันในระหว่างการให้นมบุตร หากมารดากินเหล้า จะเกิดผลกระทบต่อทารกได้ โดยมีผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการ1 ซึ่งในต่างประเทศการได้รับแอลกอฮอล์อาจเกิดจากการที่มารดากินเหล้าโดยตรง แต่ในประเทศไทย การได้รับแอลกอฮอล์หรือเหล้าอาจได้รับโดยทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทั้งจากวัฒนธรรมการกินยาดองเหล้าหรือการกินยาขับน้ำคาวปลาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือเหล้า ซึ่งบางครั้งมารดาอาจไม่ทราบหรือไม่ได้ดูรายละเอียดของส่วนผสมของสลากของยาขับน้ำคาวปลา การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับมารดาให้แพร่หลายมากขึ้นในหลากหลายช่องทางจึงยังมีความจำเป็น สำหรับการใช้สมุนไพรในระหว่างการให้นมบุตร หากมีความเข้าใจและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง การใช้สมุนไพรจะใช้ในรูปแบบการต้มหรือการทำเป็นรูปแบบยาเม็ด ซึ่งจะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือเหล้าที่มีผลเสียต่อทารก อย่างไรก็ตาม ควรเลือกใช้สมุนไพรที่มีข้อมูลแสดงถึงความปลอดภัยของทารกและมารดาด้วย

เอกสารอ้างอิง

  1. May PA, Hasken JM, Blankenship J, et al. Breastfeeding and maternal alcohol use: Prevalence and effects on child outcomes and fetal alcohol spectrum disorders. Reprod Toxicol 2016;63:13-21.

นมแม่วันละข้อ4

นมแม่วันละข้อ3

นมแม่วันละข้อ2

นมแม่วันละข้อ1