ท่านอนตะแคงข้างให้นมลูก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การจัดท่านอนตะแคงข้างให้นมลูก ทำโดยจัดให้มารดาและทารกนอนเคียงข้างกัน ตะแคงตัวเข้าหากันโดยให้แขนท่อนล่างของมารดายื่นออกมาหรืออาจใช้ประคองตัวทารก ท่านี้มารดาสามารถพักผ่อนไปพร้อมกับการให้นมลูกได้ และยังเหมาะสำหรับมารดาที่ผ่าตัดคลอด เพราะทารกจะไม่ไปกดทับบริเวณแผลผ่าตัดขณะกินนม

การให้นมทารกในท่านั่งที่ใช้บ่อย

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ท่าอุ้มขวางตัก

ทารกนอนอยู่บนตักของมารดา ศีรษะของทารกวางอยู่บนแขนท่อนล่างของมารดาหรืออยู่ในมือของมารดาข้างที่ให้นม ศีรษะของทารกไม่ควรอยู่ตรงข้อพับแขนของมารดาเพราะจะทำให้ตำแหน่งทารกอยู่ทางด้านข้างมากเกินไป ทำให้ทารกต้องก้มศีรษะไปข้างหน้าและไม่สามารถเอาคางและลิ้นเข้าไปใต้หัวนมได้1

ท่าอุ้มขวางตักประยุกต์

            ทารกนอนอยู่บนตักของแม่ แขนที่ประคองลำตัวและคอทารกจะเป็นด้านตรงข้ามกับเต้านมที่ทารกกินและคอตรงข้ามของแม่ การใช้ท่านี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทารกแรกเกิดและทารกตัวเล็กมาก โดยจะทำให้แม่ควบคุมศีรษะและคอของทารกได้ดีกว่าท่าอุ้มขวางตัก1

ท่าอุ้มฟุตบอล

ในท่านี้ทารกและมารดาจะอยู่ในท่านั่ง โดยทารกนั่งหันหน้าเข้าหามารดา ขาของทารกจะอยู่ใต้แขนมารดา มือของมารดาจะรองรับหลังและคอของทารก ท่านี้จะทำให้มารดาให้นมได้สะดวกในกรณีที่มารดามีการผ่าตัดคลอด เนื่องจากน้ำหนักของทารกจะไม่กดทับบริเวณแผลผ่าตัด และในทารกที่ง่วงนอนการให้นมท่านี้อาจช่วยให้ทารกตื่นตัวและกินนมได้ดีขึ้นจากการที่ลำตัวทารกอยู่ในท่าตั้งตรงมากขึ้น1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.

ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การจัดท่าให้นมลูก หากมารดาอยู่ในท่านั่ง ควรจัดท่าให้ทารกอยู่ในระดับเดียวกับเต้านมของมารดา โดยหันหน้าท้องของทารกเข้าไปหาหน้าท้องของมารดาในลักษณะ “หน้าท้องชิดหน้าท้อง” และหนุนรองรับลำตัวของทารกด้วยหมอน

สำหรับการจัดท่าให้นมลูกแบบทารกนำ หรือจัดตามลักษณะทางชีวภาพ มารดาควรได้รับคำแนะนำให้อยู่ในท่าเอนหลัง จากนั้นวางทารกถูกไว้บนหน้าอกของมารดาและเปิดโอกาสให้ทารกได้ใช้ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติและพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จะค้นหาเต้านม อมหัวนมและลานนม และเริ่มการกินนมแม่เองได้1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.

ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ในระหว่างการให้นม มือของมารดาที่ประคองเต้านม นิ้วหัวแม่มือและนิ้วที่เหลือของมารดาควรอยู่ห่างจากลานนม เพื่อให้ทารกสามารถประกบปาก อมหัวนมและลานนมได้โดยนิ้วมือที่ประคองเต้านมจะไม่รบกวนหรือขัดขวางการอมหัวนมและลานนม บ่อยครั้งที่เราเห็นมารดาขยับเต้านมให้หาทารกโดยใช้การวางนิ้วมือแบบกรรไกร ซึ่งจะเป็นการประคองจับหัวนมให้อยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง ในลักษณะเช่นนี้ นิ้วของมารดาจะมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้กับลานนม ทำให้เกิดการรบกวนการอมหัวนมและลานนมของทารกได้ และทำให้การเข้าเต้านั้นไม่เหมาะสม1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.

ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การให้นมลูก มารดาควรนั่งโดยหนุนหลังให้พอเหมาะหรือนอนในท่าที่สบาย และนำทารกเข้ามาใกล้ตัว มารดาควรจัดท่าให้นมทารกในลักษณะที่ช่วยให้ปากของทารกแนบสนิทกับเต้านมได้ดี โดยอาจประคองเต้านมด้วยนิ้วทั้งสี่ด้านล่างและนิ้วหัวแม่มือวางอยู่บนเต้านมเบา ๆ ซึ่งมักเรียกว่า “การประคองเต้านมในลักษณะรูปตัวซี (C hold)”  และควรทำการขยับทารกเข้าใกล้เต้านมโดยให้จมูกของทารกตรงกับตำแหน่งหัวนม จากนั้นขยับศีรษะทารกให้เอนไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ปากทารกประกบเข้าที่หัวนมโดยให้คางของทารกแนบชิดกับเต้านมและอยู่ใต้ลานนม1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.

แหล่งความรู้ เกี่ยวกับสูติ-นรีเวช (Obstetrics-Gynecology)