คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

การบีบหรือปั๊มนมแม่

w34

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            การบีบหรือปั๊มนมแม่เป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขณะที่น้ำนมแม่ยังไม่มาหรือมารดาจำเป็นต้องทำงานนอกบ้าน การบีบหรือการปั๊มนมจะมีความจำเป็น จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีบีบหรือปั๊มนมมี 3 ลักษณะ

            -การบีบน้ำนมด้วยมือ

            -การปั๊มนม วิธีการปั๊มนมทำโดยใช้เครื่องที่ทำให้เกิดสุญญากาศและช่วยดูดน้ำนมแทนการดูดของทารก โดยวิธีการทำให้เกิดสุญญากาศอาจทำโดยปั๊มด้วยมือ ใช้แบตเตอรี่ หรือใช้กระแสไฟฟ้า

            -การใช้การบีบนวดเต้านมร่วมกับการปั๊มนม

 

การเสริมอาหารในมารดาระหว่างการให้นมบุตร

 

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                อาหารที่เสริมระหว่างการให้นมบุตรที่มีการแนะนำได้แก่ การเสริมวิตามิน D วันละ 600 IU1 และการเสริมกรดไขมัน DHA และโอเมก้า-3 วันละ 300 มิลลิกรัมถึง 1 กรัม2,3 โดยทั่วไปในมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบสัดส่วนและได้ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้นมแม่มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อการเจริญและพัฒนาการของทารก ปกติในหนึ่งวันประมาณว่าทารกได้รับนมแม่ 750 มิลลิลิตร โดยจากน้ำนมที่ได้รับจะมีพลังงาน 67 กิโลแคลอรีและโปรตีน 1 กรัม4 ซึ่งจะได้รับพลังงานและโปรตีนที่เพียงพอ

                สำหรับในสารอาหารบางอย่าง ได้แก่ ธาตุเหล็กพบว่าอาจมีปัญหาเรื่องการขาดธาตุเหล็กในช่วงหลังจากเดือนที่ 4 ของการให้นมแม่อย่างเดียว จึงมีการแนะนำให้เสริมธาตุเหล็ก 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวของทารกหนึ่งกิโลกรัมต่อวันเพื่อช่วยในเรื่องการขาดธาตุเหล็กในช่วงเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกหลังคลอด5 จากนั้นเมื่อทารกเริ่มมีการให้อาหารเสริมนอกเหนือจากนมแม่ แนะนำอาหารเสริมประเภทไข่แดงซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กและสังกะสี6 ปัญหานี้จะลดลง

หนังสืออ้างอิง

1.             Ross AC, Manson JE, Abrams SA, et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:53-8.

2.             Carlson SE. Docosahexaenoic acid supplementation in pregnancy and lactation. Am J Clin Nutr 2009;89:678S-84S.

3.             Koletzko B, Cetin I, Brenna JT. Dietary fat intakes for pregnant and lactating women. Br J Nutr 2007;98:873-7.

4.             Dewey KG. Energy and protein requirements during lactation. Annu Rev Nutr 1997;17:19-36.

5.             Baker RD, Greer FR. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics 2010;126:1040-50.

6.             Makrides M, Hawkes JS, Neumann MA, Gibson RA. Nutritional effect of including egg yolk in the weaning diet of breast-fed and formula-fed infants: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2002;75:1084-92.

 

 

โฟเลต แร่ธาตุเหล็ก ทองแดง และสังกะสีในนมแม่

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            แม้ความเข้มข้นของสารอาหารเหล่านี้ในน้ำนมจะไม่ขึ้นกับปริมาณของสารอาหารในอาหาร แต่มารดาจำเป็นต้องได้รับสารอาหารจากอาหารเพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์1

 

 

หนังสืออ้างอิง

1.             Lonnerdal B, Keen CL, Hurley LS. Iron, copper, zinc, and manganese in milk. Annu Rev Nutr 1981;1:149-74.

 

 

วิตามิน E ในนมแม่

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            วิตามิน E จะมีแอลฟาโทโคเฟอรอล (α-tocopherol) เป็นสารที่ออกฤทธิ์ ซึ่งจะมีปริมาณสูงในน้ำนมในระยะแรกและสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในน้ำนม1,2 โดยปริมาณวิตามิน E ในสารอาหารจะไม่มีผลต่อปริมาณในน้ำนม

 

หนังสืออ้างอิง

1.             Jansson L, Akesson B, Holmberg L. Vitamin E and fatty acid composition of human milk. Am J Clin Nutr 1981;34:8-13.

2.             Chappell JE, Francis T, Clandinin MT. Vitamin A and E content of human milk at early stages of lactation. Early Hum Dev 1985;11:157-67.

 

 

แคลเซียมในนมแม่

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            แคลเซียมที่พบในน้ำนมจะได้รับการควบคุมโดยกลไกของ citrate และ casein ที่อยู่ในต่อมน้ำนมโดยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมที่มีอยู่ในอาหาร มีการศึกษาพบว่า หากมีระดับแคลเซียมในมารดาต่ำโดยได้รับแคลเซียมจากอาหารน้อยกว่าวันละ 500 มิลลิกรัมจะมีการใช้แคลเซียมจากกระดูกเพื่อการสร้างน้ำนมที่เพียงพอ1,2 การสูญเสียมวลกระดูกที่เกิดระหว่างการให้นมจะเป็นชั่วคราวและไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนหรือกระดูกหักในระยะยาว3 อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานแคลเซียมตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวันให้เพียงพอ

 

หนังสืออ้างอิง

1.             Dewey KG, Lovelady CA, Nommsen-Rivers LA, McCrory MA, Lonnerdal B. A randomized study of the effects of aerobic exercise by lactating women on breast-milk volume and composition. N Engl J Med 1994;330:449-53.

2.             Mohammad MA, Sunehag AL, Haymond MW. Effect of dietary macronutrient composition under moderate hypocaloric intake on maternal adaptation during lactation. Am J Clin Nutr 2009;89:1821-7.

3.             Kalkwarf HJ. Lactation and maternal bone health. Adv Exp Med Biol 2004;554:101-14.