คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสาร

ข่าวสาร

สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินบีสามหรือไม่

IMG_1675

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในสตรีไทยที่ให้นมบุตร ความต้องการวิตามินบีสามหรือไนอะซิน (Niacin) ต้องการวันละ 17 มิลลิกรัมต่อวัน การขาดวิตามินบีสามจะทำให้เกิดโรคเพลลากร้า (Pellagra) ซึ่งจะมีสมองเสื่อม ผิวหนังอักเสบ และท้องเสีย อาจพบควบคู่กันกับการขาดวิตามินบีหนึ่งและบีหก เนื่องจากอาหารที่มีวิตามินบีสามมีอยู่ในเนื้อสัตว์ ไข่ ผักใบเขียว ผลิตภัณฑ์จากนมและถั่ว ซึ่งจะเป็นอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งและบีหกสูงอยู่ด้วย เช่นเดียวกันการขาดวิตามินบีสามของมารดาจะส่งผลต่อระดับของวิตามินบีสามในน้ำนมลดลงและจะทำให้เกิดการขาดวิตามินบีสามในทารกด้วย การเสริมวิตามินบีสามในระหว่างการให้นมบุตรในมารดาที่ขาดจะเพิ่มระดับของวิตามินบีสามในน้ำนมแม่ได้1 โดยทั่วไป แนะนำให้มารดารับประทานอาหารที่มีวิตามินบีสามสูงในสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างการให้นมบุตรน่าจะช่วยป้องกันการขาดวิตามินบีสามในทารกได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Abe SK, Balogun OO, Ota E, Takahashi K, Mori R. Supplementation with multiple micronutrients for breastfeeding women for improving outcomes for the mother and baby. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD010647.

สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินบีสองหรือไม่

IMG_1674

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในสตรีไทยที่ให้นมบุตร ความต้องการวิตามินบีสองต้องการวันละ 1.6 มิลลิกรัมต่อวัน การขาดวิตามินบีสองจะทำให้เกิดโรคปากนกกระจอก ความผิดปกติทางสายตา ตาแดง และน้ำหนักลดได้ อาจพบควบคู่กันกับการขาดวิตามินบีหนึ่ง เนื่องจากอาหารที่มีวิตามินบีสองมีอยู่ในเนื้อสัตว์ ไข่ ผักใบเขียว และผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งจะเป็นอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งสูงอยู่ด้วย การขาดวิตามินบีสองของมารดาจะส่งผลต่อระดับของวิตามินบีสองในน้ำนมลดลงและจะทำให้เกิดการขาดวิตามินบีสองในทารกด้วย การเสริมวิตามินบีสองในระหว่างการให้นมบุตรในมารดาที่ขาดจะเพิ่มระดับของวิตามินบีสองในน้ำนมแม่ได้1 โดยทั่วไป แนะนำให้มารดารับประทานอาหารที่มีวิตามินบีสองสูงในสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างการให้นมบุตรน่าจะช่วยป้องกันการขาดวิตามินบีสองในทารกได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Abe SK, Balogun OO, Ota E, Takahashi K, Mori R. Supplementation with multiple micronutrients for breastfeeding women for improving outcomes for the mother and baby. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD010647.

สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินบีหนึ่งหรือไม่

IMG_1672

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในสตรีไทยที่ให้นมบุตร ความต้องการวิตามินบีหนึ่งต้องการวันละ 1.4 มิลลิกรัมต่อวัน การขาดวิตามินบีหนึ่งจะทำให้เกิดโรคเหน็บชา ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ บวม และหัวใจวายได้ การที่มารดาขาดวิตามินบีหนึ่ง จะส่งผลต่อระดับของวิตามินบีหนึ่งในน้ำนมลดลงและจะทำให้เกิดการขาดวิตามินบีหนึ่งในทารกด้วย การเสริมวิตามินบีหนึ่งระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตรจะเพิ่มระดับของวิตามินบีหนึ่งในน้ำนมแม่ได้1 อย่างไรก็ตาม การแนะนำให้มารดารับประทานอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งสูง ได้แก่ อาหารจำพวกธัญพืช เนื้อสัตว์ ตับ ไข่แดง ผลิตภัณฑ์จากนมและถั่วต่างๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างการให้นมบุตรน่าจะช่วยป้องกันการขาดวิตามินบีหนึ่งในทารกได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ระดับของวิตามินบีหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามระดับของวิตามินบีหนึ่งของมารดา ดังนั้น มารดาที่ต้องการให้ทารกได้รับวิตามินบีหนึ่งที่เพียงพอ ควรรับประทานอาหารให้ครบหมู่ตามสัดส่วนอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

  1. Abe SK, Balogun OO, Ota E, Takahashi K, Mori R. Supplementation with multiple micronutrients for breastfeeding women for improving outcomes for the mother and baby. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD010647.

สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินเอหรือไม่

IMG_1676

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในสตรีไทยที่ให้นมบุตร ความต้องการวิตามินเอต้องการวันละ 975 ไมโครกรัมต่อวัน มารดาที่ขาดวิตามินเอหลังคลอด จะแนะนำให้รับประทานวิตามินเอถึง 200000 หน่วย (60060 ไมโครกรัม) เพื่อช่วยรักษาอาการขาดวิตามินเอในมารดาและลดการขาดวิตามินเอในทารกโดยเฉพาะหลังจากหกเดือนแรก แต่ในมารดาที่ไม่ขาดวิตามินเอ ยังไม่มีข้อมูลว่า การให้วิตามินเอแก่มารดาจะช่วยป้องกันหรือลดความเจ็บป่วยในมารดาและทารก แม้ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะมีประโยชน์ แต่มีข้อมูลว่าการให้วิตามินเอเสริมแก่มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีระหว่างการตั้งครรภ์ช่วยลดภาวะซีดและลดการติดเชื้อในมารดาได้1 ดังนั้น จากข้อมูลที่มี แนะนำให้เสริมวิตามินเอในมารดาเฉพาะในมารดาที่มีการขาดวิตามินเอเท่านั้น มารดาทั่วไปควรรับประทานอาหารให้ครบหมู่ตามสัดส่วนที่เหมาะสมก็เพียงพอ

เอกสารอ้างอิง

  1. Abe SK, Balogun OO, Ota E, Takahashi K, Mori R. Supplementation with multiple micronutrients for breastfeeding women for improving outcomes for the mother and baby. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD010647.

การกินนมแม่ช่วยลดระดับน้ำตาลในมารดาที่เป็นเบาหวาน

IMG_1682

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในมารดาที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่จำเป็นต้องใช้อินซูลินในการรักษา ขณะที่ให้ทารกดูดนมจะมีระดับของน้ำตาลในเลือดต่ำลง แต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ1 ซึ่งระดับน้ำตาลของมารดาจะต่ำโดยส่วนใหญ่เมื่อทารกกินนมแม่ ปกติทารกจะกินนมแม่วันละ 8-12 ครั้ง ดังนั้น ระดับของน้ำตาลของมารดาจะลดต่ำลงเป็นระยะทุก 2-3 ชั่วโมง ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวณยาฉีดอินซูลินที่จำเป็นต้องให้ขณะมารดาให้นมบุตร ซึ่งความต้องการอินซูลินจะน้อยลงเมื่อเทียบกับมารดาที่ให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ดังนั้น การใส่ใจซักถามเกี่ยวกับการให้นมบุตรของมารดาที่เป็นเบาหวานมีความจำเป็น เพื่อประเมินความจำเป็นในการเลือกขนาดของยาให้เหมาะสม และลดภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ น้ำตาลในเลือดต่ำได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Achong N, McIntyre HD, Callaway L, Duncan EL. Glycaemic behaviour during breastfeeding in women with Type 1 diabetes. Diabet Med 2016;33:947-55.