มีเลือดออกจากช่องคลอด ขณะตั้งครรภ์ทำอย่างไร?

 

 

? ? ? ? ? การมีเลือดออกจากช่องคลอดในระหว่างตั้งครรภ์ ในอายุครรภ์น้อยจะเสี่ยงต่อการเกิดการแท้ง จำเป็นต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุของเลือดออกว่าเป็นอันตรายหรือไม่ มีโอกาสแท้งมากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่มักใช้การตรวจภายในและการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวน์ตรวจดูโพรงมดลูกและทารกในครรภ์เพื่อหาสาเหตุ โดยสาเหตุที่อาจพบเป็นอันตรายคือ การตกเลือดจากการแท้ง ครรภ์ไข่ปลาอุก ภาวะท้องนอกมดลูก ซึ่งการรักษาก็ดำเนินไปตามสาเหตุที่ตรวจพบ สำหรับการมีเลือดในอายุครรภ์ที่เกินเจ็ดเดือน เรียกการตกเลือดก่อนคลอด สาเหตุของการตกเลือดที่พบบ่อยได้แก่ รกเกาะต่ำ และภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องให้นอนโรงพยาบาล เพื่อพักผ่อนและตรวจสอบหากเป็นอันตรายต่อมารดาและทารกก็ต้องรีบผ่าตัดคลอด

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์

ครรภ์เป็นพิษ เป็นอันตรายหรือไม่?

 

 

? ? ? ? ? ครรภ์เป็นพิษ เป็นภาวะที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไปรบกวนระบบการทำงานอวัยวะต่างๆ ความรุนแรงจะมากยิ่งขึ้นตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและทารกผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เม็ดเลือดแดงแตก ส่งผลให้การทำงานของตับ ไตและสมองผิดปกติตามมาด้วย คุณแม่ที่มีครรภ์เป็นพิษจะตรวจพบมีความดันโลหิตสูง บวมตามตัว หน้าและแขนขา ปัสสาวะตรวจพบมีโปรตีน อาจมีอาการปวดศีรษะ จุกแน่นลิ้นปี่ ตาพร่ามัวร่วมด้วยได้? หลักการการดูแลครรภ์เป็นพิษ คือให้คุณแม่พักผ่อนเพื่อหวังว่าเลือดจะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ และทารกดีขึ้น และเมื่อถึงอายุครรภ์ที่ทารกจะคลอดออกมาโดยปลอดภัย ก็วางแผนการคลอดทันทีโดยการกระตุ้นการคลอด หรือผ่าตัดคลอดโดยไม่รอหรือปล่อยให้ผู้ป่วยเจ็บครรภ์มาเอง เพราะหากอาการนี้รุนแรงอาจทำให้คุณแม่มีอาการชัก ตกเลือด พิการหรือเสียชีวิต ทารกน้ำหนักตัวน้อย ภาวะนี้จึงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่แพทย์ต้องตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลคุณแม่และทารกให้ปลอดภัย เมื่อทารกคลอดแล้ว อาการต่างๆ จะค่อยๆ ดีขึ้นและหายไป โดยคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษในท้องนี้ ในท้องหน้ามีโอกาสเกิดภาวะนี้สูงขึ้น

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์

ผลปัสสาวะมีโปรตีน หรือน้ำตาลหมายความว่าอย่างไร?

 

? ? ? ? ? ระหว่างการนัดติดตามตรวจครรภ์ แพทย์จะให้ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะว่าปกติหรือไม่ หากพบผิดปกติ จะเรียกเป็นหนึ่งบวก สองบวก สามบวกและสี่บวกตามความรุนแรง การพบน้ำตาลในปัสสาวะถือว่าผิดปกติ ต้องระมัดระวังโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการเจาะเลือดตรวจเบาหวานเพิ่มเติม สำหรับการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ? ต้องระมัดระวังภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์ไปรบกวนระบบการทำงานอวัยวะต่างๆ ความรุนแรงจะมากยิ่งขึ้นตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น แพทย์ควรตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์

แหล่งความรู้ เกี่ยวกับสูติ-นรีเวช (Obstetrics-Gynecology)