คลังเก็บหมวดหมู่: การดูแลการคลอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

การดูแลการคลอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

การเข้าเต้าที่ไม่เหมาะสม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             ลักษณะของการเข้าเต้าที่ไม่เหมาะสม ทารกจะอมหัวนมและลานนมไม่ลึก ทำให้ดูดนมได้ไม่ดี จะเห็นลักษณะปากของทารกไม่อ้ากว้าง นอกจากนี้ การวางนิ้วของมารดาใกล้ลานนมมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่ทารกจะอมหัวนมและลานนมให้ลึก การที่ทารกดูดตื้นและดูดเฉพาะหัวนม อาจทำให้มารดาเจ็บหัวนมและเกิดหัวนมแตกได้

การแนะนำเรื่องการใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                  การใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก ส่วนใหญ่สามารถให้ได้ โดยการที่จะลดการผ่านของยาไปยังน้ำนมทำได้โดยให้นมลูกก่อนการกินยา ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อแม่กินยาจะมีระยะเวลานานช่วงหนึ่งกว่าจะถึงการให้นมครั้งถัดไป ยาที่แม่รับประทานเข้าไปบางส่วนจะถูกกำจัดไปแล้ว ทำให้ปริมาณยาที่ผ่านไปยังทารกน้อย ซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดอันตราย อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาระหว่างการให้นมลูกควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องการกินนมแม่

ลักษณะที่บ่งบอกว่านมแม่เพียงพอ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          การบีบน้ำนมแล้วนมแม่พุ่ง เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่สื่อว่านมแม่น่าจะเพียงพอ นอกจากนี้ การให้ลูกดูดนมข้างหนึ่งแล้วเต้านมอีกข้างมีน้ำนมไหล ก็แสดงว่าน้ำนมแม่น่าจะมีเพียงพอเช่นกัน

การสอนแม่ให้เข้าใจถึงลักษณะการดูดนมของลูกและการจัดท่าให้นมลูกที่เหมาะสม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

               การดูดนมของทารกจะดูดนมเป็นจังหวะ สลับกับการมีช่วงที่พัก หากทารกดูดนมแล้วหลับอาจต้องมีการกระตุ้นโดยการบีบเต้านมเพื่อกระตุ้นน้ำนมให้น้ำนมไหลเข้าไปในปากทารกซึ่งจะกระตุ้นให้ทารกดูดนมต่อหรืออาจกระตุ้นโดยใช้นิ้วสะกิดบริเวณที่ริมฝีปากด้านข้างให้ทารกกลับมาดูดนมต่อก็สามารถทำได้ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักมีปัญหาเรื่องการดูดนมแล้วหลับ ไม่ค่อยดูดนมต่อเนื่อง การกระตุ้นที่เหมาะสมจะทำให้ทารกกินนมได้เพียงพอ ปัองกันทารกน้ำหนักลดมาก นอกจากนี้ การสอนให้มารดาจัดท่าให้เหมาะสมยังมีความจำเป็น เพื่อป้องกันการเจ็บหัวนมและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอื่น ๆ ที่อาจตามมาได้แก่ เต้านมอักเสบ และฝีที่เต้านม

การสอนแม่ให้ลูกกินนมทั้งนมส่วนหน้าและนมส่วนหลัง

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          บางครั้งแม่ให้นมลูก แล้วลูกร้องกินนมบ่อย ทำให้แม่เข้าใจว่าน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาที่พบได้บ่อยกว่า คือ แม่ให้ลูกกินนมเฉพาะนมส่วนหน้าที่มีส่วนประกอบของน้ำมาก ลูกกินนมแล้วมักจะหิวบ่อย ซึ่งพบในมารดาที่ให้ลูกกินนมสลับเต้าไปมา โดยไม่ให้ลูกกินนมจากเต้าเดียวให้เกลี้ยงเต้าก่อน การกินนมให้เกลี้ยงเต้าจะทำให้ลูกได้กินนมส่วนหลังที่ประกอบด้วยไขมันปริมาณที่สูง ลูกกินนมแล้วจะอิ่มนาน หลับได้ดีและไม่หิวบ่อย