คลังเก็บหมวดหมู่: การดูแลการคลอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

การดูแลการคลอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

มารดาต้องล้างเต้านมทุกครั้งไหมก่อนให้นมลูกในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

โดยทั่วไปแล้ว มารดาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการล้างหรือเช็ดเต้านมทุกครั้งที่ทำการให้นมลูก บริเวณเต้านมและหัวนมปกติจะอยู่ในร่มผ้าไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะมีการสัมผัสกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค สำหรับเชื้อที่พบบนผิวหนังมารดาจะเป็นเชื้อประจำถิ่นที่ทารกจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของทารกโดยจะไม่เกิดอันตรายแก่ทารก ดังนั้นในกรณีที่มารดาสงสัยหรือมีการติดเชื้อโควิด 19 หลักในการปฏิบัติ ยังยึดหลักเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่มารดามีการไอหรือจามรดบริเวณหน้าอกหรือเต้านม1 การล้างเต้านมด้วยสบู่และน้ำจึงจะมีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม การทำการล้างเต้านมหรือหัวนมด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ จะลดไขที่อยู่บริเวณหัวนม อาจทำให้เกิดการเสียดสีในระหว่างทารกดูดนม ก่อให้เกิดอาการเจ็บและหัวนมแตกตามมาได้ การแนะนำให้มารดาใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จะช่วยลดการแพร่เชื้อจากการไอหรือจามลง และช่วยลดความจำเป็นในการที่จะต้องล้างเต้านมและหัวนมก่อนการให้นมลูกด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.            WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.

หากมารดาไม่มีหน้ากากอนามัยให้นมลูกได้ไหมในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากมารดาไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 มารดาสามารถให้นมลูกได้ตามปกติ สำหรับการดูแลความสะอาดในการให้ลูกกินนมจากเต้าและการล้างมือก็ควรทำเป็นปกติตามสุขอนามัยเบื้องต้น หลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมทารกจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้ในครอบครัวหรือบ้านเดียวกัน ในกรณีที่มารดาสงสัยหรือติดเชื้อโควิด 19 ข้อแนะนำคือ มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์ โดยยังสามารถให้นมลูกอย่างต่อเนื่องได้1 แต่ในกรณีที่มารดาไม่มีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีแต่หน้ากากอนามัยที่ทำเองหรือมีแต่หน้ากากอนามัยผ้า เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ การแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีอยู่แทนโดยเปลี่ยนบ่อย ๆ หากมารดามีอาการไอหรือจาม หรือหน้ากากอนามัยชื้นแฉะเป็นเพียงข้อแนะนำจากความคิดเห็นส่วนบุคคล จึงควรให้คำปรึกษามารดาและครอบครัวถึงประโยชน์ที่จะได้จากการให้นมแม่ต่อเนื่องเทียบกับผลเสียหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และร่วมกันตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อดีและข้อเสียที่มี น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มีความจำเพาะของข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง

1.            WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.

มารดาต้องหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไหมหากสงสัยมีการติดเชื้อโควิด 19

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากมารดามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด 19 มารดาจะทำการตรวจการติดเชื้อโควิด 19 เพื่อยืนยันผล โดยขณะที่อยู่ในระยะที่สงสัยมีการติดเชื้อโควิด 19 หรือหลังได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าติดเชื้อโควิด 19  หากมารดาไม่ได้มีอาการรุนแรง ในมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้ว มารดาสามารถจะให้ลูกกินนมแม่ต่อได้  แต่มารดาควรมีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อผ่านไปยังทารก โดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์ก่อนการสัมผัสทารก ใส่หน้ากากอนามัยและเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อรู้สึกว่าหน้ากากอนามัยชื้น โดยหลังการใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ไม่ควรนำหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ใหม่1

            สำหรับในกรณีที่มารดามีอาการรุนแรง การดูแลมารดาจำเป็นต้องดูแลที่หอผู้ป่วยวิกฤต มารดาจะมีอาการเหนื่อย หอบ และอาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจ การให้ลูกกินนมแม่จากเต้าหรือการเก็บนมแม่เพื่อนำมาให้กับลูกจะถูกจำกัดโดยอาการของมารดา การให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกอาจมีความจำเป็น

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.

มารดาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการให้นมลูกในยุคโควิด 19

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

แม้ว่าในประเทศไทย ตัวเลขการติดเชื้อโควิด 19 จะต่ำ แต่ในหลายประเทศทั่วโลก อัตราการติดเชื้อโควิด 19 ยังสูง โดยในกรณีที่มารดามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อในช่วงที่มีการให้นมบุตร ซึ่งในกรณีที่มีการสงสัยหรือมารดามีการติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่มีอาการรุนแรง มารดาต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในการให้ลูกกินนมแม่1 ได้แก่

  • มารดาควรล้างมือบ่อย ๆ ในระหว่างวัน โดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์ และควรล้างมือทุกครั้งก่อนการสัมผัสตัวทารก
  • มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการให้นมลูก โดยที่
    • ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันทีที่รู้สึกว่าหน้ากากอนามัยชื้น
    • หลังการใช้หน้ากากอนามัยแล้วควรทิ้งทันที และไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่
    • หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย หากจะถอดหน้ากากอนามัยควรถอดจากบริเวณที่คล้องกับใบหู หรือเป็นแบบสายผูก ให้แก้สายผูกจากทางด้านหลัง
  • หากมารดามีการไอหรือจามใส่กระดาษชำระ ควรทิ้งกระดาษชำระทันที และควรล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์ หลังการไอหรือจาม
  • มารดาควรทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสใกล้ตัวด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อหรือใช้แอลกอฮอล์                  

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.

การให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาที่สงสัยติดเชื้อโควิด 19

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด 19 สตรีที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะคลอดอาจพบว่ามีมารดาที่มีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อได้ในประเทศที่ยังมีการติดเชื้อในกลุ่มประชากรทั่วไปสูง การให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาและครอบครัวเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะหากมารดาและครอบครัวมีความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด 19 แล้วการตัดสินใจในการที่จะให้ทารกได้กินนมแม่ของมารดา จะมีการตัดสินใจบนความเข้าใจในเรื่องโรคและการติดเชื้อโควิด 19 อย่างเหมาะสม โดยข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกยังมีการแนะนำให้มารดาสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ เนื่องจากประโยชน์หรือข้อดีในการให้ลูกกินนมแม่ยังมีมากหรือสูงกว่าข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลของโควิด 19 ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการให้นมแม่ มารดาควรมีการป้องกันการแพร่เชื้อในระหว่างการให้นมลูกด้วย1

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.