คลังเก็บป้ายกำกับ: antiphospholipid syndrome

การใช้ยา Chloroquine และ hydroxychloroquine รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

Chloroquine และ hydroxychloroquine ยา hydroxychloroquine สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยระหว่างการตั้งครรภ์1 แต่สำหรับ chloroquine หากใช้ขนาดสูงกว่าขนาดที่แนะนำพบความพิการของหูชั้นในและความผิดปกติอื่นๆ ได้2 ดังนั้นไม่ควรหยุดยา hydroxychloroquine ทั้งก่อนหรือระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้3

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther 2006;8:209.

2.???????????? Hart CW, Naunton RF. The Ototoxicity of Chloroquine Phosphate. Arch Otolaryngol 1964;80:407-12.

3.???????????? Levy RA, Vilela VS, Cataldo MJ, et al. Hydroxychloroquine (HCQ) in lupus pregnancy: double-blind and placebo-controlled study. Lupus 2001;10:401-4.

?

 

การใช้ยา Corticosteroid รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

Corticosteroid ยกเว้นกลุ่มที่เป็นสารประกอบชนิด fluorinated (ได้แก่ dexamethasone และ betamethasone) จะถูกทำให้หมดฤทธิ์โดยเอนไซม์ในรก ทำให้ทารกไม่ได้รับยา ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในทารก อย่างไรก็ตาม การใช้ยาในมารดาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ครรภ์เป็นพิษ และการแตกรั่วของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนด1,2 สำหรับการให้ยาในระยะให้นมบุตรสามารถให้ได้

หนังสืออ้างอิง

1.??????????? Branch W. Report of the Obstetric APS Task Force: 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, 13th April 2010. Lupus 2011;20:158-64.

2.??????????? Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther 2006;8:209.

?

 

การใช้ยาต้านการอักเสบรักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (nonsteriodal anti-imflammatory drugs; NSAIDs) โดยทั่วไปจะเพิ่มอัตราการแท้ง1-3 และจะมีความเสี่ยงสูงหากใช้ในระหว่างการปฏิสนธิหรือใช้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเหตุผลอาจจะเกิดจากการรบกวนการฝังตัวและการไหลเวียนของเลือดในรก แต่สำหรับการใช้แอสไพรินไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการแท้ง4,5 ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช้สเตียรอยด์นี้สามารถใช้ได้ในการตั้งครรภ์ไตรมาสที่หนึ่งและสอง แต่ควรจะหยุดในไตรมาสที่สามที่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์เนื่องจากทำให้เกิดการปิดก่อนกำหนดของ ductus arteriosus และทำให้เกิดภาวะน้ำคร่ำน้อย

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Li DK, Liu L, Odouli R. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. BMJ 2003;327:368.

2.???????????? Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H, Pedersen L. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ 2001;322:266-70.

3.???????????? Nakhai-Pour HR, Broy P, Sheehy O, Berard A. Use of nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of spontaneous abortion. CMAJ 2011;183:1713-20.

4.???????????? Keim SA, Klebanoff MA. Aspirin use and miscarriage risk. Epidemiology 2006;17:435-9.

5.???????????? Kozer E, Costei AM, Boskovic R, Nulman I, Nikfar S, Koren G. Effects of aspirin consumption during pregnancy on pregnancy outcomes: meta-analysis. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2003;68:70-84.

?

 

การใช้ยารักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

 

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? การใช้ยารักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดในระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคืออันตรายที่จะเกิดกับมารดาและทารก แม้ว่าจะมีการจัดกลุ่มยาตาม category ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แต่การแบ่งกลุ่มนี้ไม่ช่วยในการตัดสินใจทางคลินิก เนื่องจากข้อมูลในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสัตว์ซึ่งบอกถึงอันตรายที่จะเกิดในมนุษย์ได้ไม่แน่ชัด ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์มีน้อยส่วนใหญ่เกิดจากการรายงานกรณีที่รับประทานยาอยู่แล้วและเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ยาที่ใช้ในกลุ่มอาการนี้ ได้แก่

??????????? -ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (nonsteriodal anti-imflammatory drugs; NSAIDs)

??????????? Corticosteroid

??????????? Chloroquine และ hydroxychloroquine

??????????? -ยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drug)

??????????????? การเลือกใช้ยาจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการใช้ยาแต่ละตัวระหว่างการตั้งครรภ์และต้องสืบค้นข้อมูลให้ทันสมัยก่อนการตัดสินใจให้เสมอ

การป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันในผู้ที่ยังไม่เคยเกิดหลอดเลือดอุดตันมาก่อน

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันในผู้ที่ยังไม่เคยเกิดหลอดเลือดอุดตันมาก่อน ช่วงที่มีภาวะเสี่ยงที่สุดคือ ช่วงหลังคลอด จึงมีการแนะนำการให้ low molecular weight heparin ต่อเนื่องกัน 6 สัปดาห์หลังคลอด เพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตัน และควรมีการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากสาเหตุอื่นๆ ด้วย คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ และการใช้เอสโตรเจนในยาคุมกำเนิด ซึ่งในสาเหตุที่หลีกเลี่ยงได้ควรแนะนำให้หลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันครั้งแรก1,2

หนังสืออ้างอิง

1.??????????? Branch W. Report of the Obstetric APS Task Force: 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, 13th April 2010. Lupus 2011;20:158-64.

2.??????????? Urbanus RT, Siegerink B, Roest M, Rosendaal FR, de Groot PG, Algra A. Antiphospholipid antibodies and risk of myocardial infarction and ischaemic stroke in young women in the RATIO study: a case-control study. Lancet Neurol 2009;8:998-1005.

?

?