คลังเก็บป้ายกำกับ: สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก7

images123

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (code)

โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการจะประสบความสำเร็จใช้หลัก

 • ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ใช้ผลิตภัณฑ์แทนนมแม่เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องอาหารสำหรบทารก
 • ห้ามการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แทนนมแม่
 • รายงานการละเมิดหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีอำนาจรับผิดชอบ

การปฏิบัติที่เป็นมิตรกับมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างการคลอด

 • ให้การสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างการคลอด
 • จำกัดการใช้หัตถการในการคลอด
 • ใส่ใจกับผลของการให้ยาแก้ปวด
 • เสนออาหารว่างให้กับมารดา
 • หลีกเลี่ยงการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น
 • ช่วยให้ทารกได้สัมผัสกับมารดาตั้งแต่ในระยะแรกหลังคลอด

หนังสืออ้างอิง

 1. WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก6

images123

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

มารดาจะสามารถรับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้จากที่ไหนเมื่อกลับจากโรงพยาบาล?

การสนับสนุนและช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากออกจากโรงพยาบาล อาจได้รับความช่วยเหลือจาก

 • ครอบครัวและเพื่อน
 • บุคลากรทางการแพทย์
 • องค์กรที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • กลุ่มอาสาสมัครและการให้บริการอื่นๆ ในชุมชนที่สนับสนุนนมแม่

โดยสิ่งเหล่านี้มารดาควรได้รับการบอกหรืออภิปรายถึงวิธีติดต่อหรือประโยชน์ก่อนกลับบ้าน

หนังสืออ้างอิง

 1. WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก5

images123

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทำไมต้องให้ความสำคัญในการให้มารดาและทารกอยู่ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง?

การที่มารดาและทารกอยู่ร่วมห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมงจะทำให้มารดาสามารถจะสังเกตสัญญาณต่างๆ ที่บ่งบอกว่าทารกหิวหรือต้องการดูดนม ซึ่งการให้นมตามความต้องการของทารกจะดีกว่าการให้ตามเวลา นอกจากนี้มารดายังได้เรียนรู้วิธีการดูแลทารกที่เหมาะสมด้วย

ทำไมต้องให้ความสำคัญในการหลีกเลี่ยงจุกนมเทียมหรือหัวนมหลอก?

การใช้จุกนมเทียมหรือหัวนมหลอก จะทำให้

 • รบกวนทารกในการเรียนรู้การกินนมแม่
 • รบกวนการสร้างนมแม่
 • บ่งชี้ว่ามารดามีความยากลำบากในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และต้องการการช่วยเหลือ

หนังสืออ้างอิง
1. WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. 2009

 

สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก4

images123

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากจำเป็นต้องบีบให้น้ำนม จุดสำคัญในการบีบน้ำนมคืออะไร?

สิ่งที่จะช่วยในการบีบน้ำนม หากมารดาสามารถ

 • กระตุ้นให้น้ำนมไหล
 • หาท่อน้ำนม
 • บีบไล่น้ำนมจากท่อน้ำนม
 • ทำซ้ำทุกส่วนรอบๆ เต้านม

หากทารกไม่ได้กินนมแม่ มารดาต้องเรียนรู้วิธีเลือกใช้และการเตรียมนมสำหรับทารก

-การเลือกอาหารที่ใช้เลี้ยงทารก จะใช้หลัก AFASS คือ acceptable = ยอมรับได้ feasible = เหมาะสม affordable = จัดหาได้ sustainable = มีใช้ได้ต่อเนื่องกัน safe = ปลอดภัย

-ต้องเรียนรู้วิธีการเตรียมและให้นมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทารก

ทำไมต้องให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว?

การกินนมแม่จะมีนมแม่ไปเคลือบในทางเดินอาหารของทารกซึ่งจะป้องกันทารกจากการติดเชื้อ การกินน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ จะไปล้างนมแม่ออก ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าสู่ทารก

หนังสืออ้างอิง

 1. WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก3

images123

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทำไมจึงให้ความสำคัญกับวิธีการแสดงออกของมารดาที่จะให้นมแม่กับทารกได้อย่างไร?

มารดาบางคนจะเห็นการให้นมลูกเพียงเล็กน้อยจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว การแสดงให้เห็นวิธีที่ถูกต้องในการให้นมลูกจะทำให้การให้นมลูกของมารดาง่ายและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

จุดสำคัญในท่าของการให้นมทารกคืออะไร?

 • แนวหู หัวไหล่ และสะโพกจะต้องอยู่ในแนวเดียวกัน
 • ลำตัวทารกต้องแนบชิดกับมารดา
 • มีการพยุงศีรษะ หัวไหล่ หรือลำตัวทั้งตัว
 • ทารกหันหน้าเข้าหาเต้านม จมูกอยู่ที่หัวนม

จุดสำคัญในการอ้าปากอมหัวนมและลานนมของทารกคืออะไร?

 • คางชิดหน้าอกมารดา
 • ปากอ้ากว้าง
 • ริมฝีปากล่างปลิ้นออก
 • มองเห็นลานนมด้านบนมากกว่าด้านล่าง

จุดสำคัญที่บอกว่าทารกดูดนมอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไร?

 • จังหวะของการดูดนมช้า ดูดนาน และอาจได้ยินเสียงกลืนน้ำนม
 • แก้มป่อง
 • ทารกสงบ และรู้สึกอิ่ม
 • มารดาไม่เจ็บ

หนังสืออ้างอิง

 1. WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009