คลังเก็บป้ายกำกับ: นมแม่

การกินนมแม่ช่วยป้องกันกลุ่มโรคเมตาบอลิก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                   กลุ่มโรคเมตาบอลิก (metabolic syndrome)  เกิดจากภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารหรือเมตาบอลิซึมของร่างกายที่ผิดปกติไป ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ซึ่งต่อมาภาวะเหล่านี้จะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ เกิดหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เกิดอัมพฤกษ์และอัมพาตได้ การให้ทารกกินนมแม่จะช่วยป้องกันการเกิดกลุ่มโรคเมตาบอลิก1 โดยการป้องกันกลุ่มโรคนี้ ส่วนหนึ่งอธิบายจากการตั้งโปรแกรมการเผาพลาญอาหาร (metabolic programming) จากอาหารที่ทารกได้รับในระยะแรกหลังคลอด ซึ่งเป็นกลไกการควบคุมเหนือพันธุกรรม (epigenetic modification)2  

 

OB-GYN 4.0 ความรู้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทันยุค

หนังสือ OB-GYN 4.0 ความรู้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทันยุค

กดดาวน์โหลดที่นี่

งานวิจัยเรื่องความรู้ของมารดา คะแนนการเข้าเต้า และความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

mother’s knowlegde-latch score- satisfaction after support 3895-12785-1-PB

นมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -นมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่จะประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำในปริมาณที่ร่างกายทารกต้องการ ซึ่งนมแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาระหว่างวัน เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของการให้นม เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทารก และเปลี่ยนแปลงตามโรคที่มารดามีการสัมผัสเชื้อ

??????????? -ส่วนประกอบของนมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่จะมีสารอาหารที่ช่วยระบบการย่อยอาหาร การเจริญเติบโต พัฒนาการและภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อ โดยสารอาหารในนมแม่จะยังคงประโยชน์แม้เมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009