คลังเก็บป้ายกำกับ: นมแม่

OB-GYN 4.0 ความรู้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทันยุค

หนังสือ OB-GYN 4.0 ความรู้ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทันยุค

กดดาวน์โหลดที่นี่

งานวิจัยเรื่องความรู้ของมารดา คะแนนการเข้าเต้า และความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

mother’s knowlegde-latch score- satisfaction after support 3895-12785-1-PB

นมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -นมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่จะประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำในปริมาณที่ร่างกายทารกต้องการ ซึ่งนมแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาระหว่างวัน เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของการให้นม เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทารก และเปลี่ยนแปลงตามโรคที่มารดามีการสัมผัสเชื้อ

??????????? -ส่วนประกอบของนมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่จะมีสารอาหารที่ช่วยระบบการย่อยอาหาร การเจริญเติบโต พัฒนาการและภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อ โดยสารอาหารในนมแม่จะยังคงประโยชน์แม้เมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

 

 

นมแม่เมื่อทารกคลอดก่อนกำหนด

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

???????????? -นมแม่เมื่อมารดาคลอดทารกก่อนกำหนด จะมีปริมาณโปรตีนมากกว่าและมีแร่ธาตุบางชนิดสูงกว่า ได้แก่ ธาตุเหล็ก และมีคุณสมบัติในการต้านการติดเชื้อสูงกว่านมแม่ที่สมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด

??????????? -นมแม่สามารถจะใช้ได้แม้ในช่วงที่ทารกยังไม่สามารถดูดนมจากเต้านมได้ โดยการให้นมแม่อาจให้ด้วยวิธีการป้อนนมด้วยถ้วย ใช้ช้อนป้อน หรือใช้สายยางต่อหลอดฉีดยา

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009