คลังเก็บป้ายกำกับ: คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด

คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 7

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทารกต้องการการพักผ่อนและมารดาก็ต้องการด้วย

หลังจากการคลอด ทารกต้องการการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ขณะเดียวกันก็ต้องการการพักผ่อนเพื่อสะสมพลังงาน สร้างความเจริญเติบโต ช่วยจัดระเบียบข้อมูลการรับรู้และพัฒนาการระบบการทำงานของร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่ระยะที่มีการเจริญวัยขึ้น ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของชีวิต รูปแบบการนอนของทารกอาจไม่เป็นเวลา ทารกจะนอนมาก และเวลาตื่นส่วนใหญ่ก็จะกินนมหรือไม่ก็ไม่สบายตัวจากการถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ ทารกจะยังไม่ใส่ใจหรือสนใจว่า เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน แม้ว่าในเวลากลางวันจะมีสิ่งเร้าหรือเสียงรบกวนมากกว่า ดังนั้น เมื่อทารกนอนหลับพักผ่อน มารดาจึงควรนอนหลับพักผ่อนด้วย เพื่อพักฟื้นร่างกายที่ต้องผ่านการเจ็บครรภ์ การคลอด และเตรียมพร้อมสะสมพลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกก็คือนมแม่

คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 6

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทำไมทารกต้องร้องไห้

?การร้องไห้เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งของทารก และไม่ใช่ว่าการที่ทารกร้องไห้เกิดจากอาการหิวของทารกแต่เพียงอย่างเดียว สาเหตุที่ทารกร้องไห้อาจเกิดจากการที่ทารกง่วงนอน หงุดหงิด เจ็บป่วย ไม่สบายตัว ต้องการการเปลี่ยนผ้าอ้อม หรือต้องการให้อุ้มก็เป็นได้ ดังนั้น การช่างสังเกตของมารดาร่วมกับการที่มารดาได้มีโอกาสที่จะอยู่กับทารกตลอด 24 ชั่วโมงในระยะหลังคลอด จะทำให้มารดาเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและแยกความแตกต่างจากที่จะบอกถึงสาเหตุที่ทำให้ทารกร้องไห้ได้ โดยที่มารดาและครอบครัวไม่ควรคิดหรือเข้าใจว่าการที่ทารกร้องไห้เป็นจากการที่ทารกหิว และให้ทารกกินนมทุกครั้งเมื่อทารกร้องไห้ แม้ว่าบางครั้งการร้องไห้จะแสดงว่าทารกมีอาการหิว แต่การร้องไห้ก็บ่งถึงว่าความล่าช้าในการรับรู้และขาดป้อนนมให้แก่ทารกจนทำให้ทารกหงุดหงิดจนกระทั่งร้องไห้ได้

 

คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 5

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทารกชอบใกล้ชิดมารดา

? ? ? ? ? ? ? ? เมื่อทารกอยู่ในครรภ์ทารกจะอยู่แนบชิดมารดาตลอด เมื่อคลอดออกมา ทารกจึงยังต้องการการแนบชิดกับมารดา เพื่อความรู้สึกอบอุ่น คุ้นเคย และผ่อนคลาย ร่วมกับการที่ให้ลำตัวของทารกหันเข้าหาและแนบชิดกับลำตัวของมารดาในขณะที่ให้นมแม่ จะช่วยให้ทารกสามารถอมหัวนมและลานนมได้ลึก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการจัดท่าให้นมลูก การที่ลูกอยู่ในท่ากินนมที่เหมาะสม ลูกจะพึงพอใจ สงบ อิ่มท้อง ไม่ร้องกวน การเจริญเติบโตและพัฒนาการจะเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้น การสร้างความแนบชิดระหว่างมารดาและทารกจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทารกปรับตัวหลังคลอด กินนมแม่ได้ดี มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ทารกมีความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี

คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พััวพรพงษ์

ทารกชอบการโอบกอด

? การโอบกอด หากทำโดยให้ผิวทารกได้สัมผัสกับผิวของมารดาที่โอบอุ้ม จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเครือข่ายของระบบประสาท ทำให้ทารกปลอดภัย อุ่นใจและรู้สึกสงบ ดังนั้น มารดารวมทั้งบิดาสามารถให้การโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อได้เริ่มตั้งแต่ในระยะแรกหลังคลอด ซึ่งจะช่วยให้ประโยชน์แก่ทารก ทารกจะชื่นชอบ และการโอบกอดทารกบ่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องกังวลกับความเชื่อที่ว่า จะทำให้ทารกติดมือหรือติดการอุ้ม เพราะหากเห็นแก่ประโยชน์ของทารกเป็นสำคัญ มารดาและบิดาก็ไม่ควรปฏิเสธการโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อ นอกจากนี้ การโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อยังเป็นการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อบิดามารดาด้วย

คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

นมแม่นั้นจำเพาะและแตกต่าง

นมแม่นั้นถูกสร้างและออกแบบมาสำหรับทารก จึงมีความเหมาะสมกับทารกแรกเกิดและแม้ว่าทารกจะมีการเจริญเติบโตขึ้น นมแม่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนความเหมาะสมตามทารกที่เจริญเติบโตขึ้น ซึ่งหาไม่ได้จากนมผงดัดแปลงทารกเนื่องจากจะมีความจำกัดของสูตรที่เลือกใช้ในแต่ละช่วงวัยของทารก หากมารดาสังเกตนมแม่จะเห็นว่า น้ำนมแม่ในช่วงแรกจะเป็นหัวน้ำนม ซึ่งมีสีเหลือง ข้น ประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ที่คัดสรรมาอย่างละเอียด และอุดมไปด้วยภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องทารก ปริมาณที่มีน้อยก็เพื่อให้เหมาะกับกระเพาะและช่วงปรับตัวในการเริ่มกินอาหารของทารก จากนั้นใน 3-4 วันน้ำนมปกติก็เริ่มมา ซึ่งเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น ปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารในนมแม่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลง และหากมารดาคงการให้นมบ่อยและสม่ำเสมอ ขอให้เชื่อมั่นว่า มารดาทุกคนจะมีน้ำนมเพียงพอสำหรับทารก หากไม่มีความผิดปกติ ความเชื่อมั่นว่ามารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกจะเสริมสร้างพลังให้มารดามีความสำเร็จในการให้ลูกกินนมแม่ในหกเดือนแรกได้