คลังเก็บป้ายกำกับ: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยเรื่องพัฒนาการทางด้านภาษาของทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                เป็นที่ทราบกันดีว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันของทารก ช่วยลดการเสียชีวิตของทารกและเด็กเล็กและยังช่วยเรื่องความเฉลียวฉลาดของทารกด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวกับพัฒนาการทางด้านภาษาของทารก ซึ่งพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยพัฒนาการทางด้านภาษาของทารกโดยช่วยให้ทารกเริ่มพูดคำเดี่ยว และการใช้คำปฏิเสธ แม้ว่าในการศึกษานี้จะมีกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดน้อย แต่ก็เป็นจุดเรื่มต้นของการให้ความสนใจในเรื่องพัฒนาการทางด้านภาษากับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว1 ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวว่าจะต้องมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยกี่เดือน และนอกจากพัฒนาการทางด้านภาษาในการเริ่มพูดคำเดี่ยวแล้ว ยังมีพัฒนาการด้านใดที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีก บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจจึงอาจจะทบทวนความรู้และทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำผลมาใช้ในการให้คำปรึกษามารดาและครอบครัวถึงรายละเอียดของความสำคัญและประโยชน์ของนมแม่ที่มีต่อทารก

เอกสารอ้างอิง

  1. Novayelinda R, Rahmadhani N, Hasanah O. Does exclusive breastfeeding correlate with infant’s early language milestone? Enferm Clin 2019.

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยให้แม่นอนหลับได้ดีขึ้น

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? หลังคลอดมารดาและมักกังวลเรื่องการให้ลูกกินนมแม่จะทำให้แม่ไม่ได้นอน ซึ่งจะทำให้แม่อ่อนเพลีย ในมารดาที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการศึกษาพบว่า การให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวมารดาจะนอนหลับได้ดีขึ้น อธิบายได้จากการที่มารดาให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว มารดาจะปรับตัวและรู้จังหวะการกินนมของทารกได้ดีกว่า ทำให้เลือกจังหวะที่จะพักผ่อนได้ดีกว่า นอกจากนี้ การให้นมลูกในท่านอนยังช่วยให้มารดานอนหลับได้ดีขึ้น1 เพราะสามารถให้นมลูกไปพร้อมกับการพักผ่อนไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น การให้คำปรึกษาและสอนให้มารดาสามารถให้นมลูกในท่านอนได้น่าจะช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพักผ่อนของมารดาในช่วงให้นมลูกได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Honda T. [Breastfeeding Affects the Sleep of Mothers in Postpartum Period]. J UOEH 2018;40:191-9.

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมของมารดาได้ดีกว่า

IMG_1078

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? เป็นที่ทราบกันดีว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่ในมารดา แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนแรกผลลัพธ์ต่อการเกิดมะเร็งเหล่านี้น่าจะดีกว่า เนื่องจากส่งกระทบกับฮอร์โมนในร่างกายมารดามากกว่า มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (meta-analysis) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวกับการลดการเกิดมะเร็งเต้านม พบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้ราวร้อยละ 30 เทียบกับมารดาที่ไม่เคยให้นมแม่เลย ขณะที่หากให้ลูกได้กินนมแม่จะช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้ราวร้อยละ 10-151 ดังนั้น ในยุคที่ปัจจุบัน มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสตรีไทย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมในมารดาทุกคนที่มีโอกาสได้มีบุตร

เอกสารอ้างอิง

  1. Unar-Munguia M, Torres-Mejia G, Colchero MA, Gonzalez de Cosio T. Breastfeeding Mode and Risk of Breast Cancer. J Hum Lact 2017:890334416683676.

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากโรคทางเดินหายใจในเด็ก

28375829

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วยป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจของทารก แต่ผลป้องกันในระยะยาวหลังจากนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด มีการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มตัวอย่าง 43367 รายโดยติดตามถึงความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนถึง 42 เดือน ซึ่งเป็นการดูผลระยะยาวหลังจากการหยุดนมแม่ไปแล้ว พบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอาจจะมีผลระยะยาวในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลของเด็กอายุ 18-42 เดือนตั้งแต่ 0.76-0.82 เท่า[1] ดังนั้น การลงทุนให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวหกเดือนในระยะแรกนอกจากจะป้องโรคติดเชื้อต่างๆ แล้ว ยังอาจส่งผลในระยะยาวต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจที่รุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตของตัวเด็ก สภาพจิตใจของมารดา ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นที่เกิดขึ้นจากการนอนโรงพยาบาลของเด็กและรายได้ที่ลดลงจากการหยุดงานดูแลลูกของครอบครัว น่าจะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หนังสืออ้างอิง

  1. Yamakawa M, Yorifuji T, Kato T, Inoue S, Tokinobu A, Tsuda T, Doi H: Long-Term Effects of Breastfeeding on Children’s Hospitalization for Respiratory Tract Infections and Diarrhea in Early Childhood in Japan. Matern Child Health J 2015.

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนแรกกับการเจริญเติบโตช้า

นมขวด

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนแรก บางคนยังมีความเชื่อผิดๆ ว่า ?ลูกจะไม่โตหรือจะผอม? แต่ความเป็นจริง การเจริญเติบโตของทารกที่กินนมแม่จะมีการเจริญเติบโตที่ปกติ ต่างจากทารกที่กินนมผสมที่จะมีน้ำหนักมากกว่าและเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งมารดาและครอบครัวที่มีความเชื่อว่า ?ทารกที่อ้วนน่ารัก? ความเชื่อนี้จะสร้างลักษณะที่ส่งเสริมความเสี่ยงในการเกิดโรค NCD ในอนาคตแก่ทารก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า ทารกที่กินนมแม่หกเดือนแรกจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตช้าของทารกได้ด้วย[1]

หนังสืออ้างอิง

  1. Kuchenbecker J, Jordan I, Reinbott A, Herrmann J, Jeremias T, Kennedy G, Muehlhoff E, Mtimuni B, Krawinkel MB: Exclusive breastfeeding and its effect on growth of Malawian infants: results from a cross-sectional study. Paediatr Int Child Health 2015, 35:14-23.