คลังเก็บป้ายกำกับ: การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 1

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 2

images (1)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????????? สังเกตดูทารกโดยทั่วไป

??????? สิ่งที่ต้องสังเกตในทารก ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การตื่นตัวหรือง่วงซึม การสงบหรือร้องไห้ หรือสภาวะใดก็ตามที่จะมีผลต่อการดูดนม เช่น รูจมูกอุดตัน หรือเพดานโหว่

??????? ดูวิธีที่ทารกตอบสนอง ได้แก่ การจ้องมองเต้านมเมื่อหิว การขยับเข้าใกล้ชิดมารดาหรือขยับออก

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

 

 

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 1

1196790681

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????? เริ่มจากการ…..สังเกตดูมารดาโดยทั่วไป

??????? สังเกตดูมารดาในส่วนของ อายุ ลักษณะทั่วไป ดูมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วย ดูมีความสุขหรือดูเศร้า ดูสบายหรือดูเครียด

??????? สังเกตดูลักษณะความสัมพันธ์ของมารดากับทารก การสบตากัน การยิ้ม การอุ้มด้วยด้วยมั่นใจ หรือไม่สบตากัน จับหรืออุ้มทารกไม่มั่นคง

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?