คลังเก็บป้ายกำกับ: การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 1

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 7

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????????? ถามมารดาถึงความรู้สึกในการให้นมลูก

??????? ถามมารดาว่ารู้สึกถึงลักษณะของกลไกออกซิโตซิน เช่น การไหลของน้ำนมหรือการเสียวจากการบีบตัวของเต้านม

??????? รู้สึกไม่สบายหรือเจ็บเต้านมไหม?

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 6

images (3)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????????? สังเกตการดูดนมของทารก

??????? ทารกดูดนมยาวและจังหวะของการดูดช้าหรือไม่? อาจได้ยินเสียงการกลืนหรือได้ยินเสียงทารกดูดลม ดูลักษณะของแก้มทารกว่าป่องออกหรือบุ๋มเข้าขณะดูดนม

??????? สังเกตหลังการดูดนมเสร็จ ทารกคายหัวนมออกเองและมองดูอิ่มเอมหรือไม่?

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

 

 

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 5

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????? สังเกตการอ้าปากอมหัวนมและลานนม

??????? เห็นลานนมเหนือริมฝีปากบนมากกว่าด้านล่าง

??????? ปากทารกอ้ากว้าง

??????? ริมฝีปากล่างปลิ้นออก

??????? คางอยู่ชิดเต้านม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 4

images (2)

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

?????? สังเกตท่าของทารกขณะกินนม

??????????? ดูวิธีการจัดท่าของทารก ได้แก่ ศีรษะและร่างกายอยู่ในแนวเดียวกัน ลำตัวแนบชิดกับมารดา มีการพยุงหรือหนุนที่ลำตัว และหันหน้าเข้าหาเต้านมโดยจมูกอยู่ที่เต้านม หรือลักษณะของทารกมีศีรษะบิด ลำตัวห่างจากมารดา ไม่มีการพยุงลำตัวทารก และคางอยู่ที่หัวนม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

 

 

การสังเกตมารดาและทารกขณะให้นมแม่ ตอนที่ 3

Family-Moms--Kids-ImageCrop_4_8378-13-11280m

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

???????????????? สังเกตเต้านมขณะที่มารดาเตรียมตัวที่จะให้นม

??????? ดูลักษณะของเต้านมและหัวนมว่า ดูสุขภาพดีหรือแดง มีอาการบวมหรือเจ็บไหม?

??????? มารดาบ่นว่าเจ็บเต้านมหรือแสดงว่าเจ็บเต้านม หรือมีอาการกลัวในการจะให้นมไหม?

??????? ดูวิธีที่มารดาพยุงเต้านมขณะให้นม และนิ้วของมารดาอยู่ในทิศทางที่ทารกจะอ้าปากอมหัวนมและลานนมหรือไม่?

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009