คลังเก็บหมวดหมู่: การเตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์

การเตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์

ปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์ในการเลือกให้ลูกกินนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การตัดสินใจในการให้ลูกกินนมแม่มีมาก่อนการคลอด ซึ่งมักจะมีการตัดสินใจตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ ดังนั้น การให้ความรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากการให้ความรู้มารดาและครอบครัวในระหว่างการฝากครรภ์ จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกตัดสินใจให้ลูกกินนมแม่1 เนื่องจากหากมารดาและครอบครัวมีความเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการให้ลูกได้กินนมแม่ และในกรณีที่มารดามีข้อสงสัยหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่จะให้ลูกกินนมแม่แล้วได้รับการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ในระยะฝากครรภ์ จะส่งผลดีต่อการเลือกที่จะให้ลูกกินนมแม่ ซึ่งการเลือกตัดสินใจที่จะให้ลูกกินนมแม่จะมีผลดีโดยเพิ่มโอกาสที่มารดาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จมากขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่มารดาในระหว่างการฝากครรภ์จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.            Ragusa R, Giorgianni G, Marranzano M, et al. Breastfeeding in Hospitals: Factors Influencing Maternal Choice in Italy. Int J Environ Res Public Health 2020;17.

หากสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 19 จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดหรือไม่?

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

คำตอบคือ ไม่จำเป็น แต่หากมารดามีภาวะปอดอักเสบ การพิจารณาการผ่าตัดคลอดอาจมีความจำเป็น เนื่องจากหากเกิดภาวะปอดอักเสบในมารดาที่ตั้งครรภ์ การดูแลมารดาขณะที่มีทารกอยู่ในครรภ์ การติดตาม หรือการเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดกับทารกจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น หากทารกมีอายุครรภ์ที่ครบกำหนดหรืออยู่ในระยะที่สามารถเลี้ยงดูทารกได้ เมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบข้อดีของการให้ทารกคลอดออกมา หากมากกว่าข้อเสียของการปล่อยให้ทารกอยู่ในครรภ์และติดตามเฝ้าระวัง ซึ่งการพิจารณาให้มารดาคลอดในมารดาที่ยังไม่มีการเจ็บครรภ์ อาจจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดคลอด1

เอกสารอ้างอิง

1.            Davanzo R, Moro G, Sandri F, Agosti M, Moretti C, Mosca F. Breastfeeding and Coronavirus Disease-2019. Ad interim indications of the Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of European Neonatal & Perinatal Societies. Matern Child Nutr 2020:e13010.

งานวิจัยระบบคำนวณวันคลอดและดูแลสุขภาพคุณแม่ออนไลน์

proceeding in TBME55

การแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 5)

กินยาขับน้ำคาวปลา ยาดองเหล้าให้มดลูกเข้าอู่เร็วจริงหรือไม่?

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????????อาการท้องผูก การดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง ผักและผลไม้ ออกกำลังกายจะช่วยเรื่องอาการท้องผูก การกินลูกพรุนหรือดื่มน้ำลูกพรุนจะช่วยในการระบาย การใช้ยาระบายที่ผลิตจากมะขามแขกควรใช้ด้วยความระมัดระวังอาจจะทำให้ติดยาระบายหรือกระตุ้นให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ได้1

การแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 4)

กินยาขับน้ำคาวปลา ยาดองเหล้าให้มดลูกเข้าอู่เร็วจริงหรือไม่?

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????อาการกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux) และแสบร้อนหน้าอก ใช้การปฏิบัติตัวในการบรรเทาอาการ โดยรับประทานอาหารแต่ละมื้อปริมาณน้อย แต่บ่อยครั้งขึ้น หลังรับประทานอาหารไม่ควรเอนตัวลงนอน อาจใช้ชาคาโมไมล์ (chamomile) ช่วยลดอาการแน่นท้องได้และช่วยให้พักผ่อนได้ดีขึ้น11 ชาจากรากมาร์ชเมโล (marshmallow root) มีสารจำพวกแป้งช่วยเคลือบและป้องกันการระคายเคืองของผนังหลอดอาหาร12