คลังเก็บหมวดหมู่: การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด

การกินยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมและยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในระยะแรกหลังคลอด หากจำเป็นควรเริ่มใช้ที่หกสัปดาห์หลังคลอด หรือหลังจากคุมกำเนิดด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด

การกินยาคุมกำเนิดในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ยาคุมกำเนิดชนิดโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวชนิดรับประทานเป็นทางเลือกแรกสำหรับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ต้องการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว โดยสามารถเริ่มให้ยาได้ในระยะแรกหลังคลอด ขณะหกสัปดาห์หลังคลอด หรือหลังจากคุมกำเนิดด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด