คลังเก็บหมวดหมู่: การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด

การทำหมันหญิงหลังคลอดในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? การทำหมันหญิงหลังคลอด ระยะแรกอาการปวดแผลอาจจะมีผลต่อการเริ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ระยะยาวไม่มีผลต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การใช้ถุงยางอนามัยหรือยาฆ่าตัวอสุจิในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? การใช้ถุงยางอนามัยหรือยาฆ่าตัวอสุจิ สามารถใช้ได้หลังคลอด แต่ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ที่เหมาะสม

การใช้ห่วงอนามัยในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ห่วงอนามัย ห่วงอนามัยชนิดที่มีทองแดงสามารถเริ่มใช้ได้ในระยะแรกหลังคลอด แต่จะมีอัตราการหลุดของห่วงสูง สำหรับห่วงอนามัยชนิดที่มีฮอร์โมนไม่ควรให้ในระยะแรกหลังคลอด ดังนั้น หากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ควรเริ่มใส่ห่วงอนามัยที่หกสัปดาห์หลังคลอดหรือในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด

การฝังยาคุมกำเนิดในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ยาฝังคุมกำเนิด หากมีความจำเป็นสามารถใช้ในระยะแรกหลังคลอดได้ แต่หากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อาจเริ่มที่หกสัปดาห์หลังคลอดหรือในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอดได้

การฉีดยาคุมกำเนิดในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ยาฉีดคุมกำเนิด ไม่ควรใช้ในระยะแรกหลังคลอดเพราะระดับโปรเจสเตอโรนจากยาฉีดคุมกำเนิดที่สูงอาจส่งผลต่อการปริมาณน้ำนมได้ ดังนั้น ในมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หากจำเป็นต้องใช้ยาฉีดคุมกำเนิด ควรเริ่มใช้ที่หกสัปดาห์หลังคลอดหรือหลังจากคุมกำเนิดด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด