เรื่องทั้งหมดโดย OB-GYN

เมื่อไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุณแม่จะรู้สึกผิดไหม?

ท้อง

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????????? แม้นมแม่จะเหมาะสำหรับทารกที่สุด แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องให้นมผสม นมผสมยังคงมีสารอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับทารกครบถ้วน ดังนั้น คุณแม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิด สำหรับการสร้างสายสัมพันธ์กับลูก คุณแม่ยังสามารถจะสร้างสายสัมพันธ์กับลูกขณะให้นมลูกได้เช่นกัน

ขณะที่ให้นมแม่ เมื่อใดที่ต้องเสริมนมผสม?

นมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? โดยปกติในคุณแม่ที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีน้ำนมเพียงพอ ไม่มีความจำเป็นต้องเสริมนมผสม แต่ในคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมมาน้อย ไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องเสริมนมผสม อย่างไรก็ตาม การเสริมนมผสมมักจะทำให้การสร้างนมแม่น้อยลง ดังนั้น ก่อนการเริ่มให้นมผสม ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนมแม่เพื่อให้คำปรึกษาและให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนมแม่มาน้อยหรือน้ำนมไม่พอก่อน หรือปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้คุณแม่ต้องเสริมนมผสม

ถ้าจำเป็นต้องกลับไปทำงาน จะยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อีกไหม?

pregnant8

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ในคุณแม่ที่จำเป็นต้องกลับไปทำงาน คุณแม่ต้องบีบนมหรือปั๊มนมตอนเช้าก่อนออกไปทำงาน ในช่วงกลางวันหรือในเวลาพักควรเก็บให้ได้ 2-3 ครั้ง โดยหากมีมุมนมแม่ให้เก็บนมแม่จะสะดวก หากไม่มีอาจต้องเก็บในห้องน้ำแล้วใส่ถุงเก็บนมแม่ใส่ตู้เย็นแล้วใส่กระติกที่ใส่น้ำแข็งเมื่อเดินทางกลับบ้าน เก็บนมแม่ในช่วงเย็นและกลางคืนให้ได้อย่างน้อยอีก 4-6 ครั้งและเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น หากจะเก็บไว้นานควรเก็บรักษาไว้ในช่องแข็ง และทยอยนำมาวางไว้ละลายแล้วนำมาให้ลูกโดยคุณพ่อ หรือปู่ย่าตายายจะช่วยให้ยังสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

ประโยชน์ของนมผสมมีอะไรบ้าง?

pregnant7

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

  • ใครๆ ก็ให้ได้ หากจัดให้พร้อมชง จะป้อนให้ทารกได้ทันที
  • จำนวนครั้งในการให้ต่อวันน้อยกว่า เนื่องจากนมผสมจะย่อยยากกว่านมแม่ ทารกจึงร้องหิวนมบ่อยน้อยกว่า
  • ?มีวิตามินดีเพียงพอ เนื่องจากนมผสมเสริมวิตามินดี สำหรับในทารกที่กินนมแม่บางคนอาจจำเป็นต้องเสริมวิตามินดีเพิ่ม
  • สารอาหารที่จำเป็นมีอยู่ครบ จากการเสริมสารอาหารอย่างครบถ้วนในนมผสม
  • ไม่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารหรือการใช้ยาในคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมผสม

ประโยชน์ของนมแม่มีอะไรบ้าง?

pregnant6

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? นมแม่สร้างมาให้เหมาะสมกับทารกและมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสารอาหารในน้ำนมตามอายุที่เปลี่ยนแปลงไปของทารก นมแม่สะดวก สามารถให้ได้ง่ายและเต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิคุ้มกันโรคที่จะปกป้องทารก และพบแนวโน้มคะแนนการทดสอบความฉลาดสูงในทารกที่กินนมแม่ นอกจากนี้ ในทารกที่กินนมแม่อาจจะพบปัญหาต่างๆ เหล่านี้น้อยกว่า ได้แก่

-????????? การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อของหู

-????????? ปัญหาเรื่องผื่นที่ผิวหนัง

-????????? ปัญหาเรื่องเรื่องฟัน

-????????? ปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องผูกหรือท้องเสีย

-????????? หอบหืด

-????????? ภูมิแพ้

-????????? เบาหวาน

-????????? โรคอ้วน

-????????? มะเร็งในวัยเด็ก ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

-????????? กลุ่มอาการทารกเสียชีวิตเฉียบพลัน

-????????? ภาวะซีด

-????????? โรดหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเข้าโตเป็นผู้ใหญ่

ประโยชน์สำหรับตัวคุณแม่ ได้แก่ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว น้ำหนักลดลงเร็วจากการที่ร่างกายคุณแม่มีการเผาพลาญอาหารสูงขึ้นและต้องสร้างนมแม่ และช่วยคุมกำเนิดได้ในระยะหกเดือนแรก หากประจำเดือนยังไม่มา นอกจากนี้ ยังอาจช่วยลดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ในอนาคต ได้แก่

-????????? เบาหวาน

-????????? มะเร็งเต้านม

-????????? มะเร็งรังไข่

-????????? ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก

-????????? ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

-????????? ภาวะกระดูกพรุน

ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะจากขวดหรือกระป๋องนมผสมและลดภาวะโลกร้อน