สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินซีหรือไม่

IMG_1666

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?วิตามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันโรค โดยหญิงไทยที่ให้นมบุตรต้องการวิตามินซีต้องการวันละ 110 มิลลิกรัมต่อวัน วิตามินซีมักพบในผลไม้รสเปรี้ยว ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ แคนตาลูป มันฝรั่ง มะเขือเทศ ดอกกะหล่ำ พริกไทย?และผักใบเขียว การที่มารดามีภาวะขาดวิตามินซีจะทำให้ระดับของวิตามินซีในกระแสเลือดต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับของวิตามินซีในน้ำนมต่ำ และอาจทำให้เกิดการขาดวิตามินซีในทารกด้วย การเสริมวิตามินซีในมารดาจะช่วยให้ระดับวิตามินซีในน้ำนมสูงขึ้นได้1 อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป หากมารดาที่ไม่ได้มีภาวะเสี่ยงในการขาดวิตามินซี แนะนำให้มารดารับประทานอาหารให้ครบหมู่ร่วมกับการกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง น่าจะช่วยป้องกันการขาดวิตามินซีในทารกได้ สำหรับในประเทศไทยมีการศึกษาถึงปริมาณวิตามินซีในน้ำนมมารดา พบว่ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของทารก ซึ่งน่าจะเกิดจากการรับประทานผลไม้ที่มีตลอดทั้งปีของมารดา2

เอกสารอ้างอิง

  1. Abe SK, Balogun OO, Ota E, Takahashi K, Mori R. Supplementation with multiple micronutrients for breastfeeding women for improving outcomes for the mother and baby. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD010647.
  2. Chatranon W, Siddhikol C, Chavalittamrong B. Ascorbic acid and dehydroascorbic acid in breast milk of Thai mothers. J Med Assoc Thai 1979;62:315-8.