รายงานผู้ป่วย arrest of dilatation (ตอนที่ 5)

 

Comment

-การตรวจพบ HBsAg เป็นบวก ขณะที่ลักษณะอาการผู้ป่วยปกติ ไม่มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง บอกได้ว่าผู้ป่วยเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

-การวินิจฉัยในรายนื้ ควรเพิ่ม

1)?????? G2P0A1 GA 37+3 wk by LMP ?in labor (active phase)

2)?????? HBsAg positive

3)?????? History of ectopic pregnancy s/p left salpingectomy 4 years PTA

-การแนะนำการปฏิบัติตัวของสามี ควรแนะนำหากมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยด้วย

-ขณะตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกเวลา 15.00 น. พบว่ามี arrest of dilatation หากประเมินแล้วว่า แรงหดรัดตัวของมดลูกดีแล้ว สาเหตุน่าจะเป็นจากการไม่ได้สัดส่วนกันของอุ้งเชิงกราน ซึ่งควรพิจารณาผ่าตัดคลอด