คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกหลังคลอด ตอนที่ 7

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ทารกต้องการการพักผ่อนและมารดาก็ต้องการด้วย

หลังจากการคลอด ทารกต้องการการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ขณะเดียวกันก็ต้องการการพักผ่อนเพื่อสะสมพลังงาน สร้างความเจริญเติบโต ช่วยจัดระเบียบข้อมูลการรับรู้และพัฒนาการระบบการทำงานของร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่ระยะที่มีการเจริญวัยขึ้น ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของชีวิต รูปแบบการนอนของทารกอาจไม่เป็นเวลา ทารกจะนอนมาก และเวลาตื่นส่วนใหญ่ก็จะกินนมหรือไม่ก็ไม่สบายตัวจากการถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ ทารกจะยังไม่ใส่ใจหรือสนใจว่า เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน แม้ว่าในเวลากลางวันจะมีสิ่งเร้าหรือเสียงรบกวนมากกว่า ดังนั้น เมื่อทารกนอนหลับพักผ่อน มารดาจึงควรนอนหลับพักผ่อนด้วย เพื่อพักฟื้นร่างกายที่ต้องผ่านการเจ็บครรภ์ การคลอด และเตรียมพร้อมสะสมพลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกก็คือนมแม่