การให้ความรู้ก่อนการคลอดยังจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ในระหว่างการฝากครรภ์และในระยะคลอดนั้น ในโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะมีกระบวนการการให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามระยะของการตั้งครรภ์และช่วงเวลาที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กระบวนการนี้มีความสำคัญในการเพิ่มระดับความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และยังช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย1 ซึ่งการจัดการสอนการให้ความรู้ ควรจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับหัวข้อที่จะจัดการเรียนการสอน โดยในหัวข้อความสำคัญในการให้ลูกได้กินนมแม่ อาจจะเป็นการสอนบรรยายกลุ่มใหญ่ การจัดท่าให้นมลูก ควรจัดสอนกลุ่มย่อย และมีเวลาให้มารดาฝึกทักษะภายใต้การดูแลของผู้สอน สำหรับมารดาที่มีปัญหาเฉพาะ อาจต้องให้คำปรึกษารายครอบครัว การจัดการสอนจึงจะมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผล

เอกสารอ้างอิง

  1. Piro SS, Ahmed HM. Impacts of antenatal nursing interventions on mothers’ breastfeeding self-efficacy: an experimental study. BMC Pregnancy Childbirth 2020;20:19.