การปฏิบัติตัวหากไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด

 

breastfeeding3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด มีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวดังนี้

-คุณแม่ควรใส่ชุดชั้นในให้แน่นกระชับพอเหมาะ

-หลีกเลี่ยงการกระตุ้นเต้านม และอาจประคบเย็นเพื่อความสบายหากตึงปวด

-อาจใช้ยาแก้ปวดร่วมด้วยในกรณีมีอาการปวดมาก

-ไม่แนะนำให้ใช้ยากดการสร้างน้ำนม