คลังเก็บป้ายกำกับ: เบาหวานและการแบ่งชนิดของเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์

เบาหวานและการแบ่งชนิดของเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              ปัจจุบันมีการพบอุบัติการณ์ของโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นสูงขึ้น ซึ่งอุบัติการณ์ของโรคอ้วนนี้คู่ขนานไปกับอุบัติการณ์การเกิดเบาหวาน โดยพฤติกรรมการกินและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ได้แก่ รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น ขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายลดลง ดังนั้น เบาหวานจึงเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีแนวโน้มจะมีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร1

โรคเบาหวานที่พบในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร แบ่งเป็น

  • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus)
  • โรคเบาหวานที่มีมาก่อนตั้งครรภ์ (pre-existing diabetes mellitus)
    • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus)
    • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus)

เอกสารอ้างอิง

  1. Guariguata L, Linnenkamp U, Beagley J, Whiting DR, Cho NH. Global estimates of the prevalence of hyperglycaemia in pregnancy. Diabetes Res Clin Pract 2014;103:176-85.