คลังเก็บป้ายกำกับ: เบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดจากอะไร

เบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดจากอะไร

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะที่ร่างกายมีความผิดปกติในการนำแป้งและน้ำตาลมาใช้ ซึ่งหากได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกหรือเป็นรายใหม่ในขณะตั้งครรภ์ จะถือว่าเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์1  สาเหตุของการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าในระหว่างการตั้งครรภ์จะมีการเพิ่มระดับของฮอร์โมนหลายตัวที่จะมีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ซึ่งพบมีผลมากในช่วงของการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสาม โดยหากมารดามีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติในการนำแป้งและน้ำตาลมาใช้ จะทำให้พบระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Jirakittidul P, Panichyawat N, Chotrungrote B, Mala A. Prevalence and associated factors of breastfeeding in women with gestational diabetes in a University Hospital in Thailand. Int Breastfeed J 2019;14:34.