คลังเก็บป้ายกำกับ: อาหารขณะที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อาหารขณะที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

images3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ปัจจุบันแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนหลังคลอด การดูแลเรื่องอาหารของมารดาในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะทำให้นมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก โดยทั่วไประหว่างที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาควรรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบส่วน วิตามินและแร่ธาตุในนมแม่ที่มีปริมาณขึ้นอยู่กับอาหารของมารดาและปริมาณสารอาหารที่สะสมอยู่ในร่างกายได้แก่ วิตามิน A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D กรดไขมัน และไอโอดีน ส่วนปริมาณแคลอรี่ โปรตีน โฟเลต และแร่ธาตุอื่นๆ ไม่ขึ้นอยู่กับอาหารของมารดาที่รับประทาน

??????????? สำหรับวิตามินที่แนะนำให้เสริมในทารก ได้แก่ วิตามิน D และวิตามิน K เนื่องจากในน้ำนมพบวิตามินเหล่านี้ต่ำ สมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกาจึงแนะนำให้เสริมวิตามินเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการรับประทานอาหารและอาหารเสริมที่ให้แก่มารดา1-5

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Butte NF, Garza C, Stuff JE, Smith EO, Nichols BL. Effect of maternal diet and body composition on lactational performance. Am J Clin Nutr 1984;39:296-306.

2.???????????? Greer FR, Marshall S, Cherry J, Suttie JW. Vitamin K status of lactating mothers, human milk, and breast-feeding infants. Pediatrics 1991;88:751-6.

3.???????????? Greer FR, Marshall S. Bone mineral content, serum vitamin D metabolite concentrations, and ultraviolet B light exposure in infants fed human milk with and without vitamin D2 supplements. J Pediatr 1989;114:204-12.

4.???????????? Pietschnig B, Haschke F, Vanura H, et al. Vitamin K in breast milk: no influence of maternal dietary intake. Eur J Clin Nutr 1993;47:209-15.

5.???????????? Greer FR, Mummah-Schendel LL, Marshall S, Suttie JW. Vitamin K1 (phylloquinone) and vitamin K2 (menaquinone) status in newborns during the first week of life. Pediatrics 1988;81:137-40.

?