คลังเก็บป้ายกำกับ: ยาฝังคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ตอนที่ 5)

Mom

เขียนโดย รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยาฝังคุมกำเนิด จะมีส่วนประกอบของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยในน้ำนมจะพบปริมาณของฮอร์โมนนี้ 50-110 นาโนกรัม1 เมื่อมารดามีการใช้ยาฝังในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอดพบว่า ไม่พบความแตกต่างในระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อเทียบกับวิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ใช้ฮอร์โมน2 สำหรับน้ำหนักของทารก พบว่าทารกในช่วง 12 สัปดาห์ของกลุ่มมารดาที่ใช้ยาฝังคุมกำเนิดมีแนวโน้มจะมีน้ำหนักขึ้นมากกว่ากลุ่มมารดาใช้ยาฉีดคุมกำเนิด3 และมีน้ำหนักมากกว่าในกลุ่มที่ใช้ห่วงอนามัยชนิดทองแดงใน 6 เดือนหลังคลอด2

 

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Schwallie PC. The effect of depot-medroxyprogesterone acetate on the fetus and nursing infant: a review. Contraception 1981;23:375-86.

2.???????????? Kapp N, Curtis K, Nanda K. Progestogen-only contraceptive use among breastfeeding women: a systematic review. Contraception 2010;82:17-37.

3.???????????? Brito MB, Ferriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Vieira CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. Contraception 2009;80:519-26.

 

?

ยาฝังคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิด

 

? ? ? ? ? ?ยาฝังคุมกำเนิด ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดนาน ยาฝังที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ ชนิด 6 แท่ง คุมกำเนิดได้ 5 ปี และชนิด 1 แท่งคุมกำเนิดได้ 3 ปี? ยาฝังคุมกำเนิดจะเป็นแท่งซิลิโคนเล็กๆ ขนาดของยาฝังประมาณหัวโลหะของปลายปากกา ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร การใส่ต้องเริ่มหลังประจำเดือนเหมือนวิธีอื่น การใส่ทำโดยแพทย์เจาะใส่แท่งยาฝังคุมกำเนิดไว้ที่ต้นแขนด้านในใต้ผิวหนังโดยผู้ที่ใส่ยาฝังคุมกำเนิดสามารถคลำตรวจสอบแท่งยาฝังคุมกำเนิดได้? เช่นกันเมื่อครบตามกำหนดการคุมกำเนิด ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเจาะและนำแท่งยาฝังคุมกำเนิดออก โดยสามารถจะใส่ยาฝังคุมกำเนิดต่อได้ อาการข้างเคียงที่อาจพบได้แก่ ประจำเดือนกะปริบกะปรอยในบางราย หลังหยุดการคุมกำเนิดวิธีนี้โอกาสในการตั้งครรภ์จะกลับมาเป็นปกติ

 

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์