คลังเก็บป้ายกำกับ: มารดาที่มีภาวะซึมเศร้าจะเสี่ยงในการหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาที่มีภาวะซึมเศร้าจะเสี่ยงในการหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              แม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีประโยชน์ในการลดการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ แต่ในทางกลับกัน กรณีที่มารดามีอาการซึมเศร้าก็จะเป็นผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และทำให้มารดามีความเสี่ยงที่จะหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนเวลาอันควร อาการซึมเศร้าและรู้สึกด้อยค่าของมารดา นอกจากนี้ การที่มารดามีความรู้สึกด้อยค่า ซึ่งมักพบในมารดาที่มีอาการซึมเศร้า ยังมีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวด้วย โดยมีการศึกษาพบว่า มารดาที่รู้สึกด้อยค่าหรือมีอาการซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงที่จะหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงหนึ่งเดือนแรก1 และภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่2

เอกสารอ้างอิง

  1. Zanardo V, Volpe F, Giustardi A, Canella A, Straface G, Soldera G. Body image in breastfeeding women with depressive symptoms: a prospective study. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29:836-40.
  2. Webber E, Benedict J. Postpartum depression: A multi-disciplinary approach to screening, management and breastfeeding support. Arch Psychiatr Nurs 2019;33:284-9.