คลังเก็บป้ายกำกับ: ทารกที่กินนมแม่จะชอบกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า

ทารกที่กินนมแม่จะชอบกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

มีการศึกษาว่าทารกที่กินนมแม่จะมีลักษณะการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า เนื่องจากรสชาติของนมแม่ที่ทารกกินจะมีความหลากหลายตามลักษณะของอาหารที่แม่รับประทาน ซึ่งจะทำให้ทารกที่กินนมแม่มีความคุ้นเคยกับความหลากหลายของชนิดของอาหารมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะลองและยอมรับกับการรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติมากกว่า1  ซึ่งการที่ทารกที่กินนมแม่มีลักษณะของการกินเช่นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทารกเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1.        Eshriqui I, Folchetti LD, Valente AMM, de Almeida-Pititto B, Ferreira SRG. Breastfeeding duration is associated with offspring’s adherence to prudent dietary pattern in adulthood: results from the Nutritionist’s Health Study. J Dev Orig Health Dis 2020;11:136-45.