คลังเก็บป้ายกำกับ: ทางเลือกในการใช้นมผสมในการเลี้ยงดูทารกและแหล่งกำเนิดของนม

ทางเลือกในการใช้นมผสมในการเลี้ยงดูทารกและแหล่งกำเนิดของนม

 

 

13749112721374911362l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????????? -ทางเลือกหนึ่งของการใช้นมผสม คือ การใช้นมผงชงผสมกับน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องผสมในปริมาณที่ถูกต้อง

??????????? -นมผสมมีหลายสูตรและมีแหล่งกำเนิดของนมที่แตกต่างกัน จำเป็นจะต้องให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ที่เหมาะสมกับมารดา ได้แก่

??????? นมถั่วเหลือง ซึ่งจะใช้ถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนและผลิตออกมาเป็นนมผง โดยปกติจะปราสจากน้ำตาลแลคโตส โดยจะเติมน้ำตาลชนิดอื่นแทน ในทารกที่มีอาการแพ้นมวัวอาจจะมีอาการแพ้นมถั่วเหลืองร่วมด้วยก็ได้

??????? นมสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวน้อย จะผลิตให้มีโปรตีนและแร่ธาตุสูง มีน้ำตาลหลายชนิด มีไขมันสูงกว่านมสูตรทารกคลอดครบกำหนด นมสูตรนี้ไม่เหมาะสำหรับทารกปกติที่คลอดครบกำหนด ความต้องการสารอาหารสำหรับทารกที่น้ำหนักตัวน้อยควรประเมินเป็นรายบุคคล

??????? นมสูตรพิเศษ จะผลิตขึ้นสำหรับทารกที่มีความจำเพาะบางอย่าง ได้แก่ ทารกที่มีการไหลย้อนของนมจากกระเพาะเข้าสู่หลอดอาหาร ทารกที่ต้องการพลังงานสูง ทารกที่แพ้น้ำตาลแลคโตส ทารกที่มีโรคทางเมตาบอริซึ่ม เช่น phenylketonuria สูตรนมเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในนมจึงควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

??????? นมสูตรต่อเนื่อง ใช้สำหรับทารกที่มีอายุมากขึ้นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป โดยจะมีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าแต่จะมีปรับเปลี่ยนน้อยกว่านมสำหรับทารกแรกเกิด นมสูตรต่อเนื่องมีความจำเป็นน้อย เนื่องจากสามารถให้นมสำหรับทารกแรกเกิดต่อเนื่องเกินหกเดือนได้ และหากมีความจำเป็นต้องเสริมแร่ธาตุหรือสารอาหารเพิ่มก็สามารถทำได้

??????????? -ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงทารก ได้แก่ นมข้นหวาน หรือครีมเทียม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?