คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 4

ข้อควรรู้ในการจัดท่าให้นมลูก ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การจัดท่าให้นมลูก หากมารดาอยู่ในท่านั่ง ควรจัดท่าให้ทารกอยู่ในระดับเดียวกับเต้านมของมารดา โดยหันหน้าท้องของทารกเข้าไปหาหน้าท้องของมารดาในลักษณะ “หน้าท้องชิดหน้าท้อง” และหนุนรองรับลำตัวของทารกด้วยหมอน

สำหรับการจัดท่าให้นมลูกแบบทารกนำ หรือจัดตามลักษณะทางชีวภาพ มารดาควรได้รับคำแนะนำให้อยู่ในท่าเอนหลัง จากนั้นวางทารกถูกไว้บนหน้าอกของมารดาและเปิดโอกาสให้ทารกได้ใช้ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติและพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จะค้นหาเต้านม อมหัวนมและลานนม และเริ่มการกินนมแม่เองได้1

เอกสารอ้างอิง

1.        Naylor AJ, Wester RA. Lactation management self-study modules, level 1, fourth edition. In: International W, ed.2014.