คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้ห่วงอนามัยในมารดาที่ให้นมลูก

การใช้ห่วงอนามัยในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ห่วงอนามัย ห่วงอนามัยชนิดที่มีทองแดงสามารถเริ่มใช้ได้ในระยะแรกหลังคลอด แต่จะมีอัตราการหลุดของห่วงสูง สำหรับห่วงอนามัยชนิดที่มีฮอร์โมนไม่ควรให้ในระยะแรกหลังคลอด ดังนั้น หากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ควรเริ่มใส่ห่วงอนามัยที่หกสัปดาห์หลังคลอดหรือในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด