คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้ยา heparin รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

การใช้ยา heparin รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดระหว่างการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร

w28

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การให้ low molecular weight heparin ได้แก่ enoxaparin รักษากลุ่มอาการแอนติฟอสฟอไลปิดเพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดและภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ low molecular weight heparin ไม่ผ่านรก ดังนั้นจึงสามารถให้ได้ระหว่างการตั้งครรภ์ การให้low molecular weight heparin ต้องให้เข้าหลอดเลือด ในช่วงก่อนการตั้งครรภ์จึงมักใช้ยา warfarin ซึ่งเป็นยาที่รับประทาน ยานี้ทำให้เกิดความพิการในทารกได้ จึงควรมีการวางแผนการตั้งครรภ์ในช่วงที่โรคสงบและปรับยาเป็น low molecular weight heparin ระหว่างการตั้งครรภ์ จากนั้นหลังคลอดสามารถกลับมาใช้ยา warfarin ได้เนื่องจากยาผ่านน้ำนมน้อยมาก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถทำได้ขณะให้ยา low molecular weight heparin และ warfarin1

หนังสืออ้างอิง

1.??????????? Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther 2006;8:209.

?

?