คลังเก็บป้ายกำกับ: การรักษาโรคไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำในมารดาที่มีน้ำนมมาน้อย

การรักษาโรคไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำในมารดาที่มีน้ำนมมาน้อย

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          เนื่องจากโรคไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำมักถูกมองข้าม ซึ่งทำให้มารดาและทารกเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดได้หลายอย่าง1,2 โดยอาการที่พบหลังคลอด ได้แก่ การมีน้ำนมมาน้อยและพบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพิ่มขึ้น การให้การวินิจฉัยทำได้โดยการเจาะเลือดตรวจค่าไทรอยด์และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ TSH, freeT4 และ freeT3  ค่าของ TSH จะสูง และค่า freeT4 และ/หรือ freeT3 จะต่ำ สำหรับการรักษามารดาที่มีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ทำได้โดยการให้ Thyroxin  ซึ่งยานี้สามารถผ่านน้ำนมได้ แต่มีปริมาณที่น้อยซึ่งมักจะไม่เกิดผลเสียแก่ทารก อย่างไรก็ตาม การติดตามค่าไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกระหว่างที่มารดาได้รับการรักษายังมีความจำเป็น

 เกิดถุงน้ำขนาดเล็กจำนวนหลายใบอยู่ในรังไข่ ส่งผลให้สตรีไม่มีการตกไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ สิวขึ้น ขนดก หรือมีบุตรยากได้ โดยทั่วไป สตรีที่มีเอกสารอ้างอิง

  1. Laron-Kenet T, Silbergeld A, Lilos P, Laron Z. Neonates of hypothyroid mothers have a below-normal head circumference. Isr Med Assoc J 2019;21:568.
  2. Turunen S, Vaarasmaki M, Mannisto T, et al. Pregnancy and Perinatal Outcome Among Hypothyroid Mothers: A Population-Based Cohort Study. Thyroid 2019;29:135-41.