คลังเก็บป้ายกำกับ: การฉีดยาคุมกำเนิดในมารดาที่ให้นมลูก

การฉีดยาคุมกำเนิดในมารดาที่ให้นมลูก

29946845

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ยาฉีดคุมกำเนิด ไม่ควรใช้ในระยะแรกหลังคลอดเพราะระดับโปรเจสเตอโรนจากยาฉีดคุมกำเนิดที่สูงอาจส่งผลต่อการปริมาณน้ำนมได้ ดังนั้น ในมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หากจำเป็นต้องใช้ยาฉีดคุมกำเนิด ควรเริ่มใช้ที่หกสัปดาห์หลังคลอดหรือหลังจากคุมกำเนิดด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด