คลังเก็บหมวดหมู่: มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวของสตรี

มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวของสตรี

Paclitaxel เคมีบำบัดในมารดาที่เป็นมะเร็งปากมดลูกกับการให้นมแม่

ยา

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? Paclitaxel รายละเอียดที่ใช้เขียนไว้ในการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้แก่ ยานี้เป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์และเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยา 5.3-17.4 ชั่วโมง มีรายงานการตรวจพบยานี้ในน้ำนมหลังจากการให้ยาแล้ว 316 ชั่วโมง1 ดังนั้นการให้นมแม่ขณะได้รับยาควรหลีกเลี่ยง หากจำเป็นควรให้นมหลังมารดาให้ยาเคมีบำบัดครบแล้ว 2 สัปดาห์

หนังสืออ้างอิง

  1. Griffin SJ, Milla M, Baker TE, Liu T, Wang H, Hale TW. Transfer of carboplatin and paclitaxel into breast milk. J Hum Lact 2012;28:457-9.

Carboplatin เคมีบำบัดในมารดาที่เป็นมะเร็งปากมดลูกกับการให้นมแม่

ยา

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? Carboplatin ออกฤทธิ์รบกวนการแบ่งเซลล์ เป็นพิษต่อตัวอ่อนและทำให้เกิดความพิการในสัตว์ทดลอง ยาสามารถผ่านน้ำนมได้ ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยา 2.5-6 ชั่วโมง มีรายงานการตรวจพบยานี้ในน้ำนมหลังจากการให้ยาแล้ว 316 ชั่วโมง1 ดังนั้นการให้นมแม่ขณะได้รับยาควรหลีกเลี่ยง หากจำเป็นควรให้นมหลังมารดาให้ยาเคมีบำบัดครบแล้ว 2 สัปดาห์

หนังสืออ้างอิง

1. Griffin SJ, Milla M, Baker TE, Liu T, Wang H, Hale TW. Transfer of carboplatin and paclitaxel into breast milk. J Hum Lact 2012;28:457-9.

Cisplatin เคมีบำบัดในมารดาที่เป็นมะเร็งปากมดลูกกับการให้นมแม่

01_335

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? มารดาที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมด้วยในการรักษามะเร็งปากมดลูก ยาเคมีบำบัดที่ใช้ได้แก่ cisplatin, carboplatin และ paclitaxel

?Cisplatin เป็นพิษต่อตัวอ่อนและทำให้เกิดความพิการในสัตว์ทดลอง ยาสามารถผ่านน้ำนมได้ ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยา 24 ชั่วโมง มีรายงานที่ขัดแย้งกันที่ตรวจไม่พบยาในน้ำนมหลังการให้ยานี้แล้ว 3 วันและมีรายงานที่มีการตรวจพบยาในน้ำนมหลังจากการให้ยาแล้วในวันที่ 3 และวันที่ 51-3 ดังนั้นการให้นมแม่ขณะได้รับยาควรหลีกเลี่ยง หากจำเป็นควรให้นมหลังมารดาให้ยาเคมีบำบัดครบแล้ว 1 สัปดาห์

หนังสืออ้างอิง

  1. Ben-Baruch G, Menczer J, Goshen R, Kaufman B, Gorodetsky R. Cisplatin excretion in human milk. J Natl Cancer Inst 1992;84:451-2.
  2. de Vries EG, van der Zee AG, Uges DR, Sleijfer DT. Excretion of platinum into breast milk. Lancet 1989;1:497.
  3. Egan PC, Costanza ME, Dodion P, Egorin MJ, Bachur NR. Doxorubicin and cisplatin excretion into human milk. Cancer Treat Rep 1985;69:1387-89.

การให้นมแม่ในมารดาที่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่รักษาด้วยรังสีรักษา

radiation_hazard_poster

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? มารดาที่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา รูปแบบจะมีลักษณะการให้รังสีรักษา 2 รูปแบบ คือ การฉายรังสีรักษาภายนอก (external beam radiation therapy) บริเวณอุ้งเชิงกรานโดยจะให้รังสีรักษาขนาด 1.8?2 Gy เป็นระยะเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ นาน 5?6 สัปดาห์ และการฝังแร่ (brachytherapy) ในโพรงมดลูกเพื่อให้ได้รับรังสีรักษาขนาด 80-85 Gy1 ซึ่งจะมีทั้งให้แบบรังสีขนาดสูงในระยะเวลาสั้นที่สามารถดูแลผู้ป่วยในลักษณะผู้ป่วยนอกและให้รังสีขนาดต่ำที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 1-2 วัน2 จะเห็นว่ามารดาในกลุ่มนี้จะได้รับการฉายรังสีรักษาภายนอกนานเป็นเดือน ซึ่งระหว่างการได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา มารดาจะมีอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร ท้องเสีย ทางเดินอาหารอักเสบ การดูดซึมสารอาหารผิดปกติ3,4 รับประทานอาหารได้น้อย แม้จะไม่ได้รับรังสีบริเวณเต้านม ทารกสามารถกินนมแม่ได้ แต่มารดาอาจอ่อนเพลียและรับประทานอาหารได้น้อย การสร้างนมแม่อาจไม่เพียงพอ การขอรับนมบริจาคจากธนาคารนมแม่หรือการเสริมนมผสมอาจจำเป็นในกรณีที่ทารกมีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับช่วงที่มารดาได้รับการฝังแร่ มารดาต้องงดการให้นมลูก แต่การกระตุ้นโดยการบีบน้ำนมด้วยมือหรือการปั๊มนมอาจจำเป็นเพื่อคงให้การสร้างน้ำนมมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

หนังสืออ้างอิง

  1. Matsuura K, Okabe T, Fujita K, Tanimoto H, Akagi Y, Kagemoto M. Clinical results of external beam radiotherapy alone with a concomitant boost program or with conventional fractionation for cervical cancer patients who did not receive intracavitary brachytherapy. J Radiat Res 2012;53:900-5.
  2. Hareyama M, Sakata K, Oouchi A, et al. High-dose-rate versus low-dose-rate intracavitary therapy for carcinoma of the uterine cervix: a randomized trial. Cancer 2002;94:117-24.
  3. Petereit DG, Sarkaria JN, Chappell R, et al. The adverse effect of treatment prolongation in cervical carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995;32:1301-7.
  4. Gothard L, Cornes P, Brooker S, et al. Phase II study of vitamin E and pentoxifylline in patients with late side effects of pelvic radiotherapy. Radiother Oncol 2005;75:334-41.

การให้นมแม่ในมารดาที่เป็นมะเร็งปากมดลูก

IMG_7236

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? มารดาที่ได้รับการรักษามะเร็งปากมดลูกโดยการผ่าตัดอย่างเดียว หลังผ่าตัดหากไม่มีภาวะแทรกซ้อน การกระตุ้นน้ำนมสามารถทำได้ และการดูแลให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ป่วยผ่าตัดคลอด