คลังเก็บหมวดหมู่: ความรู้สำหรับนักศึกษา

ความรู้สำหรับนักศึกษา

การบีบเก็บน้ำนมด้วยมือและลักษณะที่น้ำนมไหลดี

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การสอนให้มารดาสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ด้วยมือยังมีความจำเป็น แม้จะมีเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าช่วยเก็บนมแม่ได้สะดวกขึ้นก็ตาม ทักษะนี้ทำได้โดยให้มารดาวางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วที่เหลือเป็นรูปตัว C ตำแหน่งที่วางมือห่างจากลานนมเล็กน้อย ออกแรงกดนิ้วมือเข้าหาตัวพร้อมบีบไล่น้ำนมไปยังท่อน้ำนมที่หัวนม ในมารดาที่มีน้ำนมไหลดีจะสังเกตได้ว่าจะมีน้ำนมไหลพุ่งออกมา ซึ่งในการบีบเก็บน้นมมารดาควรล้างมือให้สะอาด เช็ดหัวนมด้วยน้ำสะอาด จากนั้นสามารถบีบเก็บน้ำนมในภาชนะที่สะอาดเก็บได้เลย

การเข้าเต้าท่าขวางตักประยุกต์และเสียงการกลืนน้ำนมของทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          ในการให้ลูกกินนมแม่นั้น จำเป็นต้องมีการจัดท่าให้นมลูกที่เหมาะสม ท่าขวางตักประยุกต์ (Modified cradle) เป็นท่าให้นมลูกท่าหนึ่งที่มารดาสามารถจะประคองศีรษะและควบคุมตำแหน่งของศีรษะในการที่จะเข้าเต้าได้ดี โดยเมื่อเข้าเต้าได้เหมาะสม ทารกจะสามารถอมหัวนมและลานนมได้ลึกและระหว่างการดูดนมอาจได้ยินเสียงทารกกลืนน้ำนมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการเข้าเต้านั้นทำได้เหมาะสม

การเข้าเต้าที่ไม่เหมาะสม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             ลักษณะของการเข้าเต้าที่ไม่เหมาะสม ทารกจะอมหัวนมและลานนมไม่ลึก ทำให้ดูดนมได้ไม่ดี จะเห็นลักษณะปากของทารกไม่อ้ากว้าง นอกจากนี้ การวางนิ้วของมารดาใกล้ลานนมมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่ทารกจะอมหัวนมและลานนมให้ลึก การที่ทารกดูดตื้นและดูดเฉพาะหัวนม อาจทำให้มารดาเจ็บหัวนมและเกิดหัวนมแตกได้

การแนะนำเรื่องการใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                  การใช้ยาในระหว่างการให้นมลูก ส่วนใหญ่สามารถให้ได้ โดยการที่จะลดการผ่านของยาไปยังน้ำนมทำได้โดยให้นมลูกก่อนการกินยา ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อแม่กินยาจะมีระยะเวลานานช่วงหนึ่งกว่าจะถึงการให้นมครั้งถัดไป ยาที่แม่รับประทานเข้าไปบางส่วนจะถูกกำจัดไปแล้ว ทำให้ปริมาณยาที่ผ่านไปยังทารกน้อย ซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดอันตราย อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาระหว่างการให้นมลูกควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องการกินนมแม่

ลักษณะที่บ่งบอกว่านมแม่เพียงพอ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          การบีบน้ำนมแล้วนมแม่พุ่ง เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่สื่อว่านมแม่น่าจะเพียงพอ นอกจากนี้ การให้ลูกดูดนมข้างหนึ่งแล้วเต้านมอีกข้างมีน้ำนมไหล ก็แสดงว่าน้ำนมแม่น่าจะมีเพียงพอเช่นกัน