การตรวจเต้านมของมารดาหลังคลอด

b1

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การตรวจเต้านมด้วยตนเอง มารดาหลังคลอดควรตรวจเต้านมทุกวันในขณะที่อาบน้ำ การตรวจเต้านมขณะมารดายังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรให้นมให้เต้านมลดการคัดตึงลงก่อน หากมีประจำเดือนมาแล้ว ควรตรวจเต้านมในวันที่ 5-7 หลังมีประจำเดือน

มารดาหลังคลอดที่ให้นมลูก ควรกินอาหารอย่างไร?

obgyn5

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                อาหารหลังคลอด มารดาสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายตามปกติ ควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ โดยมารดาที่ให้นมลูกควรเพิ่มปริมาณอาหารวันละ 500 แคลอรี และควรรับประทานวิตามินเสริมเหมือนช่วงตั้งครรภ์จนกระทั่งหยุดให้นมลูก

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของมารดาหลังคลอด

58887641

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             หลังคลอดมารดาสามารถจะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยร่างกายของมารดาจะค่อยๆ กลับมาปกติทีละน้อย มารดาที่ผ่าตัดคลอดควรรอประมาณ 4-5 สัปดาห์หลังคลอดเพื่อให้ความแข็งแรงของแผลดีก่อนการออกกำลังกายหรือยกของหนัก ในมารดาที่คลอดปกติทางช่องคลอด การบริหารหน้าท้องสามารถจะบริหารได้เร็วประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังคลอด

การต้มหรืออุ่นนมแม่

pump6

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

         นมแม่ไม่ควรผ่านความร้อนหากไม่จำเป็น เนื่องจากความร้อนจะทำลายภูมิคุ้มกันและเอนไซม์ในน้ำนม อย่างไรก็ตาม แม้นมแม่ที่ผ่านความร้อนก็ยังมีคุณค่าเหนือนมผสม ดังนั้น ไม่ควรให้นมที่ผ่านความร้อนสำหรับลูกตนเองยกเว้นในกรณีที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี

การพาสเจอร์ไรส์นมแม่

DSC00115

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           การให้ความร้อนและการพาสเจอร์ไรส์นมแม่แต่ละวิธีมีผลต่อโปรตีนในน้ำนมแตกต่างกัน การใช้วิธีการต้มน้ำนมจะทำลายโปรตีนในน้ำนมมากที่สุด การให้ความร้อนโดยใช้อุณหภูมิสูงในเวลาสั้น (HTST heating) จะมีผลต่อโปรตีนน้อยกว่าวิธีการให้ความร้อนโดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าในเวลานาน (Holder pasteurization)

ธนาคารนมแม่

55899542

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ธนาคารนมแม่เป็นที่รับบริจาคน้ำนมจากมารดาผู้บริจาคนมแม่ เก็บรักษา และแจกจ่ายให้กับสถานพยาบาลที่มีความจำเป็นในการใช้นมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือเจ็บป่วยที่อยู่ในหอทารกวิกฤต มารดาที่บริจาคน้ำนมจะได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและความเจ็บป่วยอื่นๆ น้ำนมที่เก็บได้จะได้รับการพลาสเจอไรส์ก่อนนำไปให้กับทารก

วิธีการป้อนนมด้วยถ้วย

DSC00123

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          การป้อนนมด้วยถ้วย ควรใส่นมในถ้วยประมาณครึ่งแก้ว จับถ้วยนมไปใกล้กับปากของทารก เมื่อถึงมุมปาก วางขอบถ้วยบริเวณริมฝีปากล่างให้แตะสัมผัสเบาๆ เอียงถ้วยเล็กน้อย ให้ทารกพอทีจะแลบลิ้นออกมารับน้ำนมเข้าปากได้ เพื่อจะให้ทารกสามารถควบคุมกระบวนการการกินนมด้วยตนเอง และควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการเทน้ำนมเข้าไปในปากทารก

          ปริมาณน้ำนมที่ป้อนด้วยถ้วยให้กับทารกขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักของทารกและเหตุผลที่ต้องป้อนนมทารกด้วยถ้วย

          การป้อนนมด้วยถ้วยเป็นวิธีที่ปลอดภัยและใช้ในเป็นวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านจากการกินนมจากเต้านมเองไม่ได้จนกินนมจากเต้าเองได้ดี

การป้อนน้ำนมในทารกที่ไม่สามารถกินนมจากเต้าได้ด้วยตนเอง

DSC00122

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           วิธีการป้อนน้ำนมในทารกที่ไม่สามารถกินนมจากเต้าได้ด้วยตนเอง อาจทำโดย การป้อนด้วยถ้วย การบีบน้ำนมเข้าปากทารกโดยตรง การป้อนด้วยช้อน การป้อนด้วยหลอดฉีดยาหรือหลอดหยด หรือการป้อนด้วยสายยาง

การให้นมแม่ในทารกที่ป่วย

NICU Tour

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                นมแม่เสมือนเป็นยาในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทารกที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่หอผู้ป่วยทารกวิกฤต โดยทำให้ทารกหายและกลับบ้านได้เร็วขึ้น

การนำนมแม่ที่เก็บรักษาไว้มาใช้

pump5

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              การเลือกใช้นมแม่ที่เก็บรักษาไว้ ควรเลือกใช้นมแม่ที่เก็บใหม่ก่อน และใช้นมแม่ที่แช่เย็นก่อนนมแม่ที่แช่แข็ง เนื่องจากจะทำให้ทารกได้รับนมที่มีคุณค่ามากกว่าการใช้นมที่เก็บรักษาไว้นานก่อน