แม่ทำงาน จะให้นมแม่ได้อย่างไร

แม่ทำงาน จะให้นมแม่ได้อย่างไร

ลูกไม่ยอมดูดนมจากเต้า ทำอย่างไรดี

ลูกไม่ยอมดูดนมจากเต้า ทำอย่างไรดี

ลูกตัวเหลือง กินน้ำได้ไหม

ลูกตัวเหลือง กินน้ำได้ไหม

ทำอย่างไร ไม่ให้หัวนมแตก

ทำอย่างไร ไม่ให้หัวนมแตก

น้ำนมไม่พอ ต้องเพิ่มนมผสมไหม

น้ำนมไม่พอ ต้องเพิ่มนมผสมไหม

เต้านมไม่คัด ไม่มีน้ำนมจริงหรือ

เต้านมไม่คัด ไม่มีน้ำนมจริงหรือ

ทำไมต้องกินนมแม่

ทำไมต้องกินนมแม่

case study 25

case study25