เรื่องทั้งหมดโดย OB-GYN

Case study 54

img_2187

Case study 54

การเจ็บหัวนมจากน้ำนมมามาก

IMG_1180

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การที่น้ำนมมามาก จะมีการขังของน้ำนมเต็มในท่อน้ำนมและก่อให้เกิดการเจ็บหัวนมและเต้านมได้ มารดาอาจรู้สึกตึงคัดที่เต้านมมาก หากคลำที่เต้านมจะพบว่ามีการตึง อุ่นหรือร้อนที่เต้านม หัวนมจะสั้นลง ลานนมจะแน่นและตึงแข็งไปด้วยการขังของน้ำนม เมื่อเป็นเช่นนี้ ทารกจะดูดนมได้ลำบาก เนื่องจากการอมหัวนมและลานนมอาจทำได้ไม่ลึกพอ ทารกจึงออกแรงกดหรือดูดที่หัวนมซึ่งทำให้มารดาเจ็บหัวนม หรืออาจจะเกิดจากการที่น้ำนมมีมาก ไหลเร็ว ทารกต้องควบคุมการไหลที่เร็วเกินไปของน้ำนมโดยการออกแรงขบหรือกัดหัวนม ทำให้มารดาเจ็บหัวนมได้เช่นกัน การจะลดการเจ็บหัวนมอาจทำได้โดยการบีบน้ำนมออกด้วยมือก่อนการให้นมลูก ซึ่งจะทำให้น้ำนมไม่ไหลแรงจนเกินไป ลานนมนิ่มขึ้นและช่วยให้ทารกสามารถอมหัวนมและลานนมได้ลึกขึ้น บุคลากรทางการแพทย์จึงควรมีการประเมินหัวนม เต้านม และปริมาณน้ำนมก่อนการให้ทารกกินนมเสมอ เพื่อการเลือกปฏิบัติและดูแลการให้นมให้มีความเหมาะสม ทารกอมหัวนมและลานนมได้ดี และมีท่าในการกินนมแม่ที่ดี

เอกสารอ้างอิง

  1. Berens P, Eglash A, Malloy M, Steube AM. ABM Clinical Protocol #26: Persistent Pain with Breastfeeding. Breastfeed Med 2016;11:46-53.