ถาม-ตอบเรื่องการปฏิบัติระหว่างการคลอดที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก ตอนที่ 3

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

คำถาม: สิ่งใดที่อาจจะขัดขวางการให้ทารกสัมผัสกับมารดาในระยะแรกหลังคลอด?

            คอยสักครู่ให้ผู้รับฟังตอบ

คำตอบ       การปฏิบัติที่อาจจะขัดขวางการให้ทารกสัมผัสกับมารดาและความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่

·       การบังคับให้มารดาอยู่บนเตียงระหว่างการรอคลอดและหลังคลอด

·       การขาดการให้กำลังใจหรือสนับสนุน

·       การงดการให้อาหารหรือน้ำในระยะแรกของการคลอด

·       การให้ยาลดปวดที่จะทำให้มารดาและทารกง่วงซึม การตัดฝีเย็บ การให้น้ำเกลือ การติดเครื่องติดการเต้นของหัวใจทารก และการทำหัตถการอื่นที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์

·       การห่อทารกจนแน่นหลังคลอด

·       การแยกมารดาและทารกหลังคลอด

            ดังนั้นจึงควรดูแลใส่ใจกับการปฏิบัติที่จะขัดขวางการให้ทารกได้สัมผัสกับมารดา และจะใช้การปฏิบัติเหล่านี้เมื่อมีเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

ถาม-ตอบเรื่องการปฏิบัติระหว่างการคลอดที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก ตอนที่ 2

 

 

 

13749112721374911362l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

คำถาม: การปฏิบัติระหว่างการคลอดใดที่อาจจะช่วยให้มารดาเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด?

            คอยสักครู่ให้ผู้รับฟังตอบ

            การปฏิบัติที่อาจจะช่วยให้มารดารู้สึกมีความสามารถ ควบคุมและพร้อมที่จะเผชิญกับทารกแรกคลอดที่ตื่นตัวพร้อมในการกินนมแม่ ได้แก่

·       ให้การสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์กับมารดาระหว่างการคลอด

·       ใส่ใจกับผลของการให้ยาลดปวดที่มีต่อทารก

·       เสนออาหารว่างและน้ำให้กับมารดาในช่วงการคลอดระยะเริ่มต้น

·       ให้อิสระกับมารดาในการเคลื่อนไหวในระหว่างการรอคลอด

·       หลีกเลี่ยงการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น

·       ให้ทารกได้สัมผัสกับมารดาตั้งแต่ในระยะแรก

·       ช่วยให้มารดาให้นมลูกสำเร็จในการให้นมครั้งแรก

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

ถาม-ตอบเรื่องการปฏิบัติระหว่างการคลอดที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก ตอนที่ 1

 

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           มีคำถามที่ถามบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ

คำถาม: การปฏิบัติระหว่างการคลอดหรือในระยะหลังคลอดทันทีอะไรบ้างที่จะช่วยให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกได้ดี?

            คอยสักครู่ให้ผู้รับฟังคำถามตอบ

คำตอบ

           -ประสบการณ์ระหว่างการคลอดของมารดาจะมีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกหลังคลอด

            -บันไดขั้นที่ 4 ในบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เขียนไว้ว่า

          “ช่วยให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด”

            ขั้นตอนนี้ให้ความสำคัญของการให้ทารกได้สัมผัสกับหน้าอกของมารดาพร้อมกับการสังเกตความพร้อมของทารกในการกินนมแม่ โดยตีความหมายจากเนื้อความว่า

            “ให้วางทารกให้ผิวสัมผัสแนบชิดกับมารดาทันทีหลังคลอดนาน 1 ชั่วโมง และกระตุ้นให้มารดาสังเกตความพร้อมในการกินนมแม่ของลูก โดยบุคลากรทางการแพทย์อาจเสนอความช่วยเหลือหากจำเป็น”

            การปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะแรกได้ดี

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

code กับนมแม่

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถจะลดความเชื่อมั่นของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีผลต่อสังคมในวงกว้าง

            หลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเรียกสั้นๆ ว่า code จะช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีความปลอดภัยโดยลดโอกาสที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และใช้นมผสมเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ยังทำให้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทารกมีความเหมาะสมและการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมด้วย

            บุคลากรสามารถช่วยป้องกันมารดาและครอบครัวจากการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปฏิเสธการรับของขวัญหรือของชำร่วยจากบริษัทนมผสมรวมทั้งปฏิบัติการให้มีการแจกแผ่นพับ ของขวัญ ของชำร่วยหรือตัวอย่างนมผสมที่ส่งเสริมการตลาดแก่มารดา

            การบริจาคนมผสมในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีผลทำให้สุขภาพและสารอาหารที่ทารกได้รับแย่ลงได้

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

วิธีโต้ตอบการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(ตอนที่ 3)

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ตัวอย่างคำถามตอนที่ 3

         คำถาม: หากท่านกำลังเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ท่านสนใจในเรื่องอาหารสำหรับทารกเป็นอย่างมาก บริษัทนมผสมให้ทุนเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมติดต่อจองห้องพักที่โรงแรมในการประชุมให้ด้วย หากท่านรับทุนนี้ ท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น?

        ประเด็นสำคัญ คือ ท่านจะต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการรับทุนนี้ หากท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนมผสมที่เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นข้อเท็จจริง ท่านจะเชื่อข้อมูลทางการตลาดของบริษัทนมผสมหรือไม่? เมื่อไปเข้าร่วมประชุมแล้วท่านได้รับแจกของขวัญ ปากกา สมุด แผ่นพับ หรือของที่ระลึกจากบริษัท ท่านจะนำกลับมาที่ทำงานหรือไม่? เมื่อตัวแทนบริษัทมาเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลและชักชวนให้ช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนื่องจากเคยให้ทุนท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร? นอกจากนี้การรับทุนยังผิดหลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

 หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

     

 

 

 

 

 

วิธีโต้ตอบการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(ตอนที่ 2)

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ตัวอย่างคำถาม ตอนที่ 2

        คำถาม: หากบุคลากรทำงานในแผนกแม่และเด็กในโรงพยาบาลเอกชนและมีเพื่อนทำงานบริษัทนมผสม เพื่อนเสนอว่าให้ช่วยแจกแผ่นพับนมผสมและแจกตัวอย่างนม ท่านจะพูดกับเพื่อนของท่านอย่างไร?

        ประเด็นสำคัญ คือ บุคลากรควรอธิบายถึงความสำคัญของนมแม่ที่มีกับสุขภาพมารดาและทารก แผ่นพับหรือตัวอย่างนมอาจจะรบกวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับมารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตัวอย่างนมผสมที่แจกจะใช้ได้ในระยะเวลาสั้น มารดาเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทารกรายบุคคลเพื่อให้คำแนะนำและวางแผนความเป็นไปได้ในการใช้นมผสมอย่างต่อเนื่อง แผ่นพับหรือตัวอย่างนมผสมจึงไม่มีความจำเป็น

 

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

วิธีโต้ตอบการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(ตอนที่ 1)

13749112721374911362l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ตัวอย่างคำถาม ตอนที่ 1

       คำถาม: หากตัวแทนบริษัทนมมาเยี่ยมโภชนากรที่ศูนย์โภชนาการเพื่อส่งเสริมการขายนมผสมสูตรพัฒนาใหม่ที่อ้างว่าใช้ในทารกที่ขาดสารอาหาร และเสนอว่าจะแจกตัวอย่างฟรีให้กับมารดาทุกคนๆ ละ 2 ซอง ถ้าหน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีโต้ตอบกับการปฏิบัตินี้อย่างไร?

        ประเด็นสำคัญคือ บุคลากรควรปฏิเสธการแจกหรือบริจาคตัวอย่างนม นมแม่ควรจะได้รับการให้คำแนะนำถึงความเหมาะสมสำหรับทารก นมผสม 2 ซองที่ได้รับการแจกจะถูกใช้หมดในระยะเวลาอันสั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

 

อันตรายเพิ่มเติมจากการแจกจ่ายนมผสมที่ไม่จำกัดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           -การแจกจ่ายนมผสมที่มากเกินไปและไม่มีการควบคุมจะทำให้เกิดการใช้อย่างเกินความจำเป็นและบั่นทอนความมั่นใจของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

            -ทารกและครอบครัวติดนมผสม โดยหากการแจกจ่ายไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสารอาหารของทารก และมีความเสี่ยงทางสุขภาพของทารกจากการใช้นมผสม

             -การบริจาคนมผสมรายใหญ่มักมาจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดใหม่โดยส่งเสริมการขายในกลุ่มผู้ใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤต

            -หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริจาคได้ ควรใช้นมผสมสำหรับการเตรียมอาหารสำเร็จหรือข้าวต้มในเด็กที่อายุเกินหกเดือนไปแล้ว หรืออาจจะใช้เสริมให้มารดาเพื่อให้มารดามีน้ำนมกลับมาเลี้ยงทารกใหม่ได้

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

การปฏิเสธการบริจาคนมผสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             -ควรปฏิเสธการบริจาคนมผสมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเหตุผลดังนี้

o   นมผสมที่ได้รับจำนวนมากจะแจกจ่ายให้กับทารกที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นมผสมพร้อมกับสร้างปัญหาในการเก็บรักษา การทำลายนมผสมและบรรจุภัณฑ์

o   นมผสมที่ได้จะเป็นการโฆษณาสินค้า และมารดาที่ได้รับอาจคิดว่าเป็นยี่ห้อที่ได้รับการแนะนำ

o   การบริจาคนมผสมที่ไม่เหมาะสมและหมดอายุอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ทารก

            นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปัญหาเพิ่มเติม ได้แก่

o   การไม่มีคำอธิบายในภาษาท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และการเตรียมนมผสม

o   ขวดนม จุกนม และการป้อนนมด้วยถ้วยอาจได้รับการแนะนำให้ใช้ขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

การบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสภาวะฉุกเฉิน

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          -ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แหล่งวัตถุดิบที่จะเตรียมนมผสมจะมีจำกัดหรือขาดแคลน ได้แก่ น้ำสะอาดและเชื้อเพลิง การพยายามที่จะใช้นมผสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการขาดสารอาหาร การติดเชื้อและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ยังขาดภูมิคุ้มกันซึ่งจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการติดเชื้อ

            -เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นด้วยความตั้งใจดีแต่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การครอบคลุมสื่อต่างๆ อาจทำให้ผู้บริจาคเข้าใจว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินมารดาไม่สามารถให้นมแม่ได้

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009