การแยกกันอยู่กับสามีกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

w30

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            การแยกกันอยู่กับสามีกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การที่มารดาไม่ได้อยู่กับพ่อของทารกมีผลลบต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1 มารดาอาจต้องรับบทบาททั้งดูแลลูกและต้องทำงานซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ สามียังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุน ให้กำลังใจ และช่วยบรรเทางานในบ้านต่างๆ รวมถึงการช่วยดูแลลูก ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทย สามีของสตรีที่คลอดบุตรที่เป็นข้าราชการสามารถลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตรและช่วยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 15 วันทำการ

หนังสืออ้างอิง

1.            Lee HJ, Rubio MR, Elo IT, McCollum KF, Chung EK, Culhane JF. Factors associated with intention to breastfeed among low-income, inner-city pregnant women. Matern Child Health J 2005;9:253-61.

 

 

ทัศนคติของสามีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

obgyn

 

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          ทัศนคติของสามีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการศึกษาถึงทัศนคติของสามีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของมารดาอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่สามีมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่ามารดามีโอกาสหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่า1-3 นอกจากนี้ การให้ความรู้กับสามีเกี่ยวกับการช่วยสนับสนุนในการให้กินนมแม่หลังจากมารดากลับไปทำงานยังส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย4

หนังสืออ้างอิง

1.            Scott JA, Landers MC, Hughes RM, Binns CW. Factors associated with breastfeeding at discharge and duration of breastfeeding. J Paediatr Child Health 2001;37:254-61.

2.            Wolfberg AJ, Michels KB, Shields W, O’Campo P, Bronner Y, Bienstock J. Dads as breastfeeding advocates: results from a randomized controlled trial of an educational intervention. Am J Obstet Gynecol 2004;191:708-12.

3.            Sharps PW, El-Mohandes AA, Nabil El-Khorazaty M, Kiely M, Walker T. Health beliefs and parenting attitudes influence breastfeeding patterns among low-income African-American women. J Perinatol 2003;23:414-9.

4.            Tsai SY. Influence of partner support on an employed mother’s intention to breastfeed after returning to work. Breastfeed Med 2014;9:222-30.

 

ความเครียดในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

obgyn2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           ความเครียดในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสตรีที่มีความเครียดในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะน้ำนมมาช้า ซึ่งการที่น้ำนมมาช้าจะสัมพันธ์การการหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1 ความเครียดในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์เกิดได้จากหลายอย่าง เช่น  ความพร้อมของการตั้งครรภ์ การที่มารดามีภาวะที่ต้องทำงานหรือเลี้ยงดูบุตรคนก่อนที่ยังเล็กไม่มีผู้ช่วยดูแล การเจ็บป่วยระหว่างการตั้งครรภ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความเครียดของมารดาซึ่งมีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

หนังสืออ้างอิง

1.            Zhu P, Hao J, Jiang X, Huang K, Tao F. New Insight into Onset of Lactation: Mediating the Negative Effect of Multiple Perinatal Biopsychosocial Stress on Breastfeeding Duration. Breastfeed Med 2012.

 

ความรู้สึกกังวลใจและไม่ปลอดภัยในการให้นมลูกในที่สาธารณะกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

breastfeedy1-

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

               ความรู้สึกกังวลใจและไม่ปลอดภัยในการให้นมลูกในที่สาธารณะ มีผลลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1 มารดาที่จะเป็นต้องออกนอกบ้านเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การซื้อของ การเดินทาง หรือการทำงาน หากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะ ได้แก่ การขาดการจัดสถานที่ที่เหมาะสมในที่สาธารณะต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สวนสาธารณะหรือในสถานประกอบการ จะส่งผลต่อความรู้สึกวิตกกังวลของมารดาและเกิดความไม่มั่นใจที่จะให้นมในที่สาธารณะ ทำให้ต้องใช้นมผสมหรือหยุดให้นมแม่ อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การรณรงค์ว่าการให้นมแม่เป็นเรื่องน่าชื่นชมหากจำเป็นต้องให้ในที่สาธารณะ ทัศนคติเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ

หนังสืออ้างอิง

1.            Scott JA, Mostyn T. Women’s experiences of breastfeeding in a bottle-feeding culture. J Hum Lact 2003;19:270-7.

 

มารดารู้สึกเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

obgyn

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             มารดารู้สึกเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาที่รู้สึกไม่สบายตัว เหนื่อย มีผลลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1 ผลของมารดาเหนื่อยจะมีตั้งแต่ในช่วงระหว่างการคลอด ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดการคลอดยาก การคลอดที่เนิ่นนาน การงดน้ำงดอาหารในระยะรอคลอดและไม่ให้มารดารับประทานอาหารหลังคลอดมีผลต่อการรู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียของมารดา นอกจากนี้การที่มารดามีภาระต้องรับผิดชอบในงานบ้านและการต้องดูแลเลี้ยงลูกคนก่อนด้วย สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความเครียดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา

หนังสืออ้างอิง

1.            Dykes F, Moran VH, Burt S, Edwards J. Adolescent mothers and breastfeeding: experiences and support needs–an exploratory study. J Hum Lact 2003;19:391-401.

 

ความผูกพันและสัญชาติญาณความเป็นแม่

จับเลอ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              ความผูกพันและสัญชาติญาณความเป็นแม่ มีผลดีต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงหนึ่งปีหลังคลอด1 ความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้นานกว่า โดยมารดาบางคนอาจรู้สึกผิดและเครียดหากไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่โดยทั่วไปสัญชาติญาณความเป็นแม่มักเกิดตั้งแต่ระยะก่อนการคลอด และเมื่อแม่เห็นลูก ความรู้สึกนี้จะรุนแรงขึ้น การกระตุ้นให้มารดาได้สัมผัสเนื้อแนบเนื้อกับทารกตั้งแต่ในระยะแรกหลังคลอดจะกระตุ้นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกด้วย

หนังสืออ้างอิง

1.            Britton JR, Britton HL, Gronwaldt V. Breastfeeding, sensitivity, and attachment. Pediatrics 2006;118:e1436-43.

 

ผลของความรู้สึกของมารดาที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยตนเอง

ลูบหลัง

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           ผลของความรู้สึกของมารดาที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยตนเอง ในมารดาที่มีความรู้สึกว่าสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ด้วยตนเองจะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจกับมารดา ซึ่งทำให้มารดาไม่มีความวิตกกังวล และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่ามารดาที่รู้สึกว่าสามารถให้นมลูกได้ด้วยตนเองหรือมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานกว่า1-3

หนังสืออ้างอิง

1.            Blyth RJ, Creedy DK, Dennis CL, et al. Breastfeeding duration in an Australian population: the influence of modifiable antenatal factors. J Hum Lact 2004;20:30-8.

2.            Forster DA, McLachlan HL, Lumley J. Factors associated with breastfeeding at six months postpartum in a group of Australian women. Int Breastfeed J 2006;1:18.

3.            Blyth R, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, Pratt J, De Vries SM. Effect of maternal confidence on breastfeeding duration: an application of breastfeeding self-efficacy theory. Birth 2002;29:278-84.

 

 

ทัศนคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

milk

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                 ทัศนคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความสัมพันธ์กับการเลือกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างมีนัยสำคัญ1 และมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่2 จึงเป็นสิ่งที่ทำนายการเลือกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สำคัญ ทัศนคติที่เป็นลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สัมพันธ์กับการที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครรภ์ก่อน การมีบุตรหลายคน การคลอดก่อนกำหนด การที่ทารกจำเป็นต้องอยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤต และการสูบบุหรี่ของมารดา3

หนังสืออ้างอิง

1.            Scott JA, Shaker I, Reid M. Parental attitudes toward breastfeeding: their association with feeding outcome at hospital discharge. Birth 2004;31:125-31.

2.            Al-Akour NA, Khassawneh MY, Khader YS, Ababneh AA, Haddad AM. Factors affecting intention to breastfeed among Syrian and Jordanian mothers: a comparative cross-sectional study. Int Breastfeed J 2010;5:6.

3.            Ladomenou F, Kafatos A, Galanakis E. Risk factors related to intention to breastfeed, early weaning and suboptimal duration of breastfeeding. Acta Paediatr 2007;96:1441-4.

 

การตัดสินใจและความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

car_26133311

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             การตัดสินใจและความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากและเป็นตัวทำนายลักษณะการให้อาหารแก่ทารกแรกเกิด1 สำหรับความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญโดยหากมารดามีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นระยะเวลานาน พบว่าสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานกว่า2,3 ความเครียด ความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในระยะฝากครรภ์จะเป็นตัวทำนายความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่4,5 นอกจากนี้ยังพบว่า ความใส่ใจต่อข้อแนะนำในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน6 ทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประวัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครรภ์ก่อน และการสนับสนุนจากสามีมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย7

หนังสืออ้างอิง

1.            Henderson J, Redshaw M. Midwifery factors associated with successful breastfeeding. Child Care Health Dev 2011;37:744-53.

2.            Forster DA, McLachlan HL, Lumley J. Factors associated with breastfeeding at six months postpartum in a group of Australian women. Int Breastfeed J 2006;1:18.

3.            Blyth RJ, Creedy DK, Dennis CL, et al. Breastfeeding duration in an Australian population: the influence of modifiable antenatal factors. J Hum Lact 2004;20:30-8.

4.            Insaf TZ, Fortner RT, Pekow P, Dole N, Markenson G, Chasan-Taber L. Prenatal stress, anxiety, and depressive symptoms as predictors of intention to breastfeed among Hispanic women. J Womens Health (Larchmt) 2011;20:1183-92.

5.            Fairlie TG, Gillman MW, Rich-Edwards J. High pregnancy-related anxiety and prenatal depressive symptoms as predictors of intention to breastfeed and breastfeeding initiation. J Womens Health (Larchmt) 2009;18:945-53.

6.            Wen LM, Baur LA, Rissel C, Alperstein G, Simpson JM. Intention to breastfeed and awareness of health recommendations: findings from first-time mothers in southwest Sydney, Australia. Int Breastfeed J 2009;4:9.

7.            Al-Akour NA, Khassawneh MY, Khader YS, Ababneh AA, Haddad AM. Factors affecting intention to breastfeed among Syrian and Jordanian mothers: a comparative cross-sectional study. Int Breastfeed J 2010;5:6.

 

ทารกร้องกวนกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

01_335

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             ทารกร้องกวนกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีผลต่อการหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1 ในประเทศไทยพบสาเหตุนี้เป็นหนึ่งในห้าอันดับของสาเหตุการหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงหกเดือนแรก2 การร้องกวนของทารก หากไม่ทราบสาเหตุจะเข้าใจว่าทารกหิว ทำให้มักจะให้นมทารกก่อน ซึ่งหากมารดาไม่อยู่ ทารกมีโอกาสได้รับนมผสมเพิ่มขึ้น

หนังสืออ้างอิง

1.            Olang B, Heidarzadeh A, Strandvik B, Yngve A. Reasons given by mothers for discontinuing breastfeeding in Iran. Int Breastfeed J 2012;7:7.

2.            Puapornpong P, Manolerdthewan W, Raungrongmorakot K, Ketsuwan S, Wongin S. Factor effecting on breastfeeding success in infants up to 6 month of age in Nakhon Nayok province. J Med Health sci 2009;16:116-23.