code กับนมแม่

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถจะลดความเชื่อมั่นของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีผลต่อสังคมในวงกว้าง

            หลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเรียกสั้นๆ ว่า code จะช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีความปลอดภัยโดยลดโอกาสที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และใช้นมผสมเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ยังทำให้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทารกมีความเหมาะสมและการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมด้วย

            บุคลากรสามารถช่วยป้องกันมารดาและครอบครัวจากการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปฏิเสธการรับของขวัญหรือของชำร่วยจากบริษัทนมผสมรวมทั้งปฏิบัติการให้มีการแจกแผ่นพับ ของขวัญ ของชำร่วยหรือตัวอย่างนมผสมที่ส่งเสริมการตลาดแก่มารดา

            การบริจาคนมผสมในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีผลทำให้สุขภาพและสารอาหารที่ทารกได้รับแย่ลงได้

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

วิธีโต้ตอบการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(ตอนที่ 3)

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ตัวอย่างคำถามตอนที่ 3

         คำถาม: หากท่านกำลังเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ท่านสนใจในเรื่องอาหารสำหรับทารกเป็นอย่างมาก บริษัทนมผสมให้ทุนเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมติดต่อจองห้องพักที่โรงแรมในการประชุมให้ด้วย หากท่านรับทุนนี้ ท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น?

        ประเด็นสำคัญ คือ ท่านจะต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการรับทุนนี้ หากท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนมผสมที่เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นข้อเท็จจริง ท่านจะเชื่อข้อมูลทางการตลาดของบริษัทนมผสมหรือไม่? เมื่อไปเข้าร่วมประชุมแล้วท่านได้รับแจกของขวัญ ปากกา สมุด แผ่นพับ หรือของที่ระลึกจากบริษัท ท่านจะนำกลับมาที่ทำงานหรือไม่? เมื่อตัวแทนบริษัทมาเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลและชักชวนให้ช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนื่องจากเคยให้ทุนท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร? นอกจากนี้การรับทุนยังผิดหลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

 หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

     

 

 

 

 

 

วิธีโต้ตอบการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(ตอนที่ 2)

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ตัวอย่างคำถาม ตอนที่ 2

        คำถาม: หากบุคลากรทำงานในแผนกแม่และเด็กในโรงพยาบาลเอกชนและมีเพื่อนทำงานบริษัทนมผสม เพื่อนเสนอว่าให้ช่วยแจกแผ่นพับนมผสมและแจกตัวอย่างนม ท่านจะพูดกับเพื่อนของท่านอย่างไร?

        ประเด็นสำคัญ คือ บุคลากรควรอธิบายถึงความสำคัญของนมแม่ที่มีกับสุขภาพมารดาและทารก แผ่นพับหรือตัวอย่างนมอาจจะรบกวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับมารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตัวอย่างนมผสมที่แจกจะใช้ได้ในระยะเวลาสั้น มารดาเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทารกรายบุคคลเพื่อให้คำแนะนำและวางแผนความเป็นไปได้ในการใช้นมผสมอย่างต่อเนื่อง แผ่นพับหรือตัวอย่างนมผสมจึงไม่มีความจำเป็น

 

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

วิธีโต้ตอบการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(ตอนที่ 1)

13749112721374911362l

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ตัวอย่างคำถาม ตอนที่ 1

       คำถาม: หากตัวแทนบริษัทนมมาเยี่ยมโภชนากรที่ศูนย์โภชนาการเพื่อส่งเสริมการขายนมผสมสูตรพัฒนาใหม่ที่อ้างว่าใช้ในทารกที่ขาดสารอาหาร และเสนอว่าจะแจกตัวอย่างฟรีให้กับมารดาทุกคนๆ ละ 2 ซอง ถ้าหน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีโต้ตอบกับการปฏิบัตินี้อย่างไร?

        ประเด็นสำคัญคือ บุคลากรควรปฏิเสธการแจกหรือบริจาคตัวอย่างนม นมแม่ควรจะได้รับการให้คำแนะนำถึงความเหมาะสมสำหรับทารก นมผสม 2 ซองที่ได้รับการแจกจะถูกใช้หมดในระยะเวลาอันสั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

 

อันตรายเพิ่มเติมจากการแจกจ่ายนมผสมที่ไม่จำกัดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           -การแจกจ่ายนมผสมที่มากเกินไปและไม่มีการควบคุมจะทำให้เกิดการใช้อย่างเกินความจำเป็นและบั่นทอนความมั่นใจของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

            -ทารกและครอบครัวติดนมผสม โดยหากการแจกจ่ายไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสารอาหารของทารก และมีความเสี่ยงทางสุขภาพของทารกจากการใช้นมผสม

             -การบริจาคนมผสมรายใหญ่มักมาจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดใหม่โดยส่งเสริมการขายในกลุ่มผู้ใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤต

            -หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริจาคได้ ควรใช้นมผสมสำหรับการเตรียมอาหารสำเร็จหรือข้าวต้มในเด็กที่อายุเกินหกเดือนไปแล้ว หรืออาจจะใช้เสริมให้มารดาเพื่อให้มารดามีน้ำนมกลับมาเลี้ยงทารกใหม่ได้

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

 

การปฏิเสธการบริจาคนมผสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             -ควรปฏิเสธการบริจาคนมผสมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเหตุผลดังนี้

o   นมผสมที่ได้รับจำนวนมากจะแจกจ่ายให้กับทารกที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นมผสมพร้อมกับสร้างปัญหาในการเก็บรักษา การทำลายนมผสมและบรรจุภัณฑ์

o   นมผสมที่ได้จะเป็นการโฆษณาสินค้า และมารดาที่ได้รับอาจคิดว่าเป็นยี่ห้อที่ได้รับการแนะนำ

o   การบริจาคนมผสมที่ไม่เหมาะสมและหมดอายุอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ทารก

            นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปัญหาเพิ่มเติม ได้แก่

o   การไม่มีคำอธิบายในภาษาท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และการเตรียมนมผสม

o   ขวดนม จุกนม และการป้อนนมด้วยถ้วยอาจได้รับการแนะนำให้ใช้ขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

การบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสภาวะฉุกเฉิน

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          -ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แหล่งวัตถุดิบที่จะเตรียมนมผสมจะมีจำกัดหรือขาดแคลน ได้แก่ น้ำสะอาดและเชื้อเพลิง การพยายามที่จะใช้นมผสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการขาดสารอาหาร การติดเชื้อและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ยังขาดภูมิคุ้มกันซึ่งจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการติดเชื้อ

            -เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นด้วยความตั้งใจดีแต่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การครอบคลุมสื่อต่างๆ อาจทำให้ผู้บริจาคเข้าใจว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินมารดาไม่สามารถให้นมแม่ได้

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

code กับบุคลากรทางการแพทย์

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถจะทำได้เพื่อปกป้องทารกและมารดาจากการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (code) คือ

            -ปลดโปสเตอร์ที่โฆษณานมผง ชา น้ำผลไม้ หรือธัญพืช พร้อมกับโฆษณาขวดนมหรือจุกนมออก และปฏิเสธการติดโปสเตอร์โฆษณาใหม่

            -ปฏิเสธที่จะรับของขวัญฟรีจากบริษัท

            -ปฏิเสธที่จะยินยอมให้แจกตัวอย่างฟรี ของขวัญ หรือใบโฆษณาที่จะแจกแก่มารดา

            -ปฏิเสธการให้จัดการสอนการเตรียมนมผสมในสตรีตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการสอนโดยบริษัทนมผสม

            -ทำการสอนการเตรียมนมผสมรายบุคคลเฉพาะรายที่มีปัญหาจำเป็นต้องใช้นมผสม

            - รายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ทราบ

            -เลือกรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลที่ตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นความจริง ไม่รวมข้อมูลที่เป็นสื่อทางการตลาด

            โรงพยาบาลควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (code) เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับทารกและเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

การส่งเสริมการขายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

        บุคลากรทางการแพทย์ควรรู้เท่าทันช่องทางการส่งเสริมการขายด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

o   การให้ฟรีตัวอย่างผลิตภัณฑ์

o   สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ฟรี

o   การให้ของขวัญชิ้นเล็กๆ ได้แก่ ปากกา สมุด ปฏิทิน โปสเตอร์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่ราคาไม่แพง

o   การให้ของขวัญชิ้นใหญ่ ได้แก่ ตู้อบทารก เครื่องมือ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์

o   การให้บริการในลักษณะวิชาชีพ ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาล การบริหารจัดการงานประชุม หรือที่ปรึกษาทางด้านนิติกรรม

o   การให้ของขวัญส่วนตัว เช่น ทัวร์เดินทางพักผ่อนวันหยุด เครื่องใช้ไฟฟ้า มื้ออาหารและการบันเทิง

o   เป็นสปอนเซอร์โรงพยาบาล คลินิกหรือโครงการต่างๆ หรือสมาคมบุคลากรทางการแพทย์

o   ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือเงินเดือน

o   ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมของบุคลากรทางการแพทย์ หรือสมาคมวิชาชีพ

o   ให้เงินสนับสนุนทุนของนักศึกษาแพทย์หรือให้ทุนบริษัทที่เป็นตัวแทนจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่รวมถึงการจัดอบรมเรื่องอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

o   เป็นสปอนเซอร์การจัดประชุมวิชาการ การสัมมนาหรือสนับสนุนการตีพิมพ์

o   การโฆษณาในวารสารการแพทย์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยหัวข้อเป็นคล้ายการให้ความรู้แต่เป็นการโฆษณา

o   รายงานการวิจัยที่เน้นการเป็นสื่อการโฆษณา

o   สร้างความเป็นเพื่อนสนิทกับบุคลากรทางการแพทย์โดยให้มีความรู้สึกดีกับบริษัทด้วยการส่งบัตรอวยพรตามเทศกาล นำขนม ของหวานหรืออาหารมาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในที่ทำงาน

o   สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีสาธารณสุข ข้าราชการและพนักงานในกระทรวง

เยี่ยมแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์การแพทย์หรือกระทรวง

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009

 

 

ตัวอย่างหรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

13749112721374911362lรศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             -ไม่ควรมีการให้ฟรีหรือราคาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ หน่วยบริการควรจัดซื้อในจำนวนน้อยที่จำเป็นสำหรับทารกที่ไม่สามารถกินนมแม่ได้

            -ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ควรแจกฟรีกับมารดา ครอบครัว หรือบุคลากรทางการแพทย์

            -บางครั้งรัฐบาลอาจจะต้องประมูลอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจกฟรีให้กับมารดาบางกรณี เช่น มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการแจกจำเป็นจะต้องมีความต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับทารกในกลุ่มเหล่านี้ ต้องระลึกไว้เสมอว่า การแจกจ่ายนมที่เพียงพอสำหรับทารกในหกเดือนแรกต้องใช้นมประมาณ 20 กิโลกรัม และอาจต้องให้เป็นอาหารเสริมต่อจนกระทั่งครบ 2 ปี ดังนั้น หากมีองค์กรใดให้การบริจาคหรือการแจกฟรีอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับมารดาอาจมีการหยุดให้เมื่อใดก็ได้เมื่อหมดงบประมาณ จึงควรให้มารดาคำนึงถึงจุดนี้ด้วย

            -อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง และต้องมีการเก็บดูแลในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยที่อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่แจกจ่ายต้องไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ

หนังสืออ้างอิง

1.      WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital – 20-hour course.  2009