แม่เป็นหวัดให้ลูกกินนมได้ไหม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ระหว่างที่มารดาให้นมบุตร บางครั้งมารดาอาจไม่สบาย โดยอาการป่วยที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ มารดาเป็นหวัด มีคำถามว่าสามารถให้นมลูกได้ไหม คำตอบคือ ?ให้ได้? อธิบายดังนี้ ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ผ่านทางน้ำลายหรือเสมหะระหว่างการไอหรือจาม ดังนั้น ข้อแนะนำในการลดการแพร่เชื้อหวัด คือ ให้ผู้ที่เป็นหวัดใส่ผ้าปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการไอหรือจาม เช่นเดียวกันการป้องกันการแพร่เชื้อหวัดจากมารดาสู่บุตรระหว่างการให้นม คือ การให้มารดาใส่ผ้าปิดปากระหว่างการให้นมบุตรและล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมบุตร ก็จะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ นอกจากนี้ ขณะที่มารดาเป็นหวัดร่างกายของมารดาจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค ซึ่งทารกที่กินนมแม่ก็จะได้รับภูมิคุ้มกันเชื้อโรคที่ส่งผ่านน้ำนมที่มารดาให้ลูกกินโดยจะเป็นประโยชน์แก่ทารกด้วย อย่างไรก็ตาม ในมารดาบางคนที่เป็นหวัด นอกเหนือจากดูแลตนเอง ใส่ผ้าปิดปากและล้างมือก่อนให้นมลูก หากมารดามีความจำเป็นต้องใช้ยาบรรเทาอาการหวัด ก็สามารถทำได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงยาลดอาการคัดจมูก ซึ่งหากใช้ควบคู่กับยาลดน้ำมูกอาจมีผลทำให้ปริมาณน้ำนมมารดาลดลงได้โดยเฉพาะมารดาที่มีน้ำนมน้อย1

เอกสารอ้างอิง

  1. The Office on Women?s Health. Your guide to breastfeeding. 2017