อาหารเสริมจำเป็นไหม?

อาหารเสริมจำเป็นไหม?

 

         อาหารเสริมสำหรับคุณแม่ที่จำเป็นคือ ธาตุเหล็กหรือยาบำรุงเลือด สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณแม่มีภาวะขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ โดยส่วนใหญ่ คนไทยมักรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมต่ำคือรับประทานอาหารประเภทนม เนยน้อย จึงอาจพิจารณาเสริมแคลเซียมในคุณแม่ที่รับประทานนมได้น้อยด้วย

 

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์