อาหารอะไรเป็นอาหารแสลงหลังการคลอดหรือผ่าตัดคลอด?

obgyn5

           อาหารสำหรับคุณแม่หลังคลอดไม่มีอาหารแสลง สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารจำพวกโปรตีนเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เป็นบาดแผลจากการคลอดได้ดี สำหรับยาบำรุง ควรเสริมธาตุเหล็กเพื่อช่วยให้แม่ไม่ขาดสารอาหารนี้ เพราะในน้ำนมจะมีปริมาณธาตุเหล็กต่ำเมื่อคุณแม่มีปริมาณธาตุเหล็กพอเพียง น้ำนมก็จะมีธาตุเหล็กเพียงพอ จึงเป็นการช่วยป้องกันการขาดธาตุเหล็กในทารกอีกทีหนึ่ง แคลเซียมเป็นสารอาหารอีกชนิดที่ต้องมีพอเพียงขณะให้นมบุตร คุณแม่ควรรับประทานอาหารจำพวกนม เนยหรืออาหารที่มีแคลเซียมสูง เพราะโดยปกติในอาหารไทยปกติจะมีแคลเซียมอยู่ไม่มาก หากรับประทานนมไม่ได้อาจพิจารณาเสริมแคลเซียมเม็ด เพื่อให้ได้ขนาดของแคลเซียมที่เพียงพอในหญิงให้นมบุตร

บทความโดย รศ.นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์