หากมารดาติดเชื้อโควิด 19 และไม่สามารถให้นมลูกจากเต้ามีทางเลือกอย่างไรบ้าง

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            หากมารดาติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการรุนแรง ไม่สามารถให้นมลูกจากเต้าได้ ทางเลือกที่มีการแนะนำ1 ได้แก่

ให้นมแม่จากนมแม่ที่บีบหรือปั๊มนมได้ โดยหากมารดาพอที่จะบีบหรือปั๊มนมให้ลูกได้ ควรดูแลการบีบหรือปั๊มเก็บให้มีความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ แล้วนำน้ำนมที่ได้มาป้อนให้ทารกโดยการป้อนด้วยถ้วยหรือป้อนด้วยช้อน การกระตุ้นบีบหรือปั๊มนมแม่อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มารดายังไม่สามารถให้นมแม่จากเต้าได้นั้น มีความจำเป็นในการคงการสร้างของนมแม่ของมารดาด้วย ในกรณีที่มารดามีการบีบหรือปั๊มนมเก็บไว้ก่อนหน้าที่จะมีการติดเชื้อโควิด การนำน้ำนมที่เก็บรักษาแช่เย็นหรือแช่แข็งไว้มาให้กับทารกก็สามารถทำได้

ให้นมแม่จากนมแม่ที่มีการบริจาค หากในสถานที่ที่มีธนาคารนมแม่ และมีการบริจาคน้ำนมที่เพียงพอ การให้นมแม่จากแม่จากบริจาคผ่านธนาคารนมแม่สามารถเป็นทางเลือกที่จะให้ทารกได้รับนมแม่ โดยมีการแนะนำให้มีกระตุ้นบีบหรือปั๊มนมแม่อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มารดายังไม่สามารถให้นมแม่จากเต้าเช่นเดียวกัน เพื่อคงการสร้างน้ำนมของมารดา

ให้นมแม่จากแม่นม ปัจจุบัน การใช้แม่นมในการให้นมลูกลดน้อยลง แต่ยังอาจมีอยู่ในบางประเทศหรือในบางวัฒนธรรม

ให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ซึ่งผู้ที่จะทำการให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกต้องดูแลให้มีความปลอดภัยในการจัดเตรียมนมผงดัดแปลงสำหรับทารก และควรมีการคำนึงถึงว่า มารดาจะสามารถเข้าถึงหรือปริมาณนมผงดัดแปลงสำหรับทารกควรมีอย่างเพียงพอด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.