หนังสือรอบรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีความครบถ้วน ทันสมัยและครอบคลุมทุกมิติ เหมาะสมสำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและทำการวิจัยในเรื่องการเลี่้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยนำเสนอทั้งประวัติศาสตร์ ความเชื่อ การป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การลาพักหลังคลอด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมี QR code เชื่อมโยงแสดงวิดีโอของไทยที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจจากภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำบรรยายจากอินเตอร์เน็ต

มีจำหน่ายเป็น ebook โดยเข้าไปเว็บไซด์
http://www.chulabook.com/description_ebook.asp?barcode=9786165682510 หรือดาวน์โหลดแอป ศูนย์หนังสือจุฬาในมือถือ ที่https://play.google.com/store/apps/details?id=com.askmedia.chulabook แล้วค้นชื่อหนังสือรอบรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่