ส่วนประกอบของนมแม่


เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัจจุบันแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และให้ต่อไปได้ถึง 1-2 ปีขึ้นอยู่กับความต้องการของมารดาและทารก นมแม่จะมีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของทารก1 นอกจากส่วนประกอบของสารอาหารแล้ว ในนมแม่ยังประกอบด้วยส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่ สารประกอบที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบและการติดเชื้อ สารที่ช่วยเรื่องการเจริญเติบโต สารที่ช่วยเรื่องการย่อยและการขับถ่าย และเซลล์ ส่วนประกอบของนมแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลานับตั้งแต่การคลอด การให้นมในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ระยะของการให้นม ปริมาณน้ำนม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับทารก โดยสารอาหารบางชนิดจะมีปริมาณขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารของมารดา เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับปัจจัยหลายอย่าง มารดาและบุคลากรทางการแพทย์จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของน้ำนม เพื่อให้วางแผนการให้นม เก็บน้ำนม หรือรับประทานอาหารเสริมที่จำเป็นให้นมแม่มีคุณค่าสูงสุด

หนังสืออ้างอิง

1.??????????? Oftedal OT. The evolution of milk secretion and its ancient origins. Animal 2012;6:355-68.