สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินดีหรือไม่

IMG_1662

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ? ? วิตามินดีเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน ซึ่งนอกจากได้รับผ่านการรับประทานอาหารแล้ว ร่างกายยังสามารถสร้างได้เมื่อได้รับอุลตร้าไวโอเลตบีจากแสงแดด อาหารที่มีวิตามินดี ได้แก่ ไขมันปลา เครื่องในสัตว์ ตับ และเห็ด วิตามินดีมีประโยชน์ในเรื่องความแข็งแรงของกระดูก เมตาบอริซึมของแคลเซียม และยังช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน1-3 ในหญิงไทยที่ให้นมบุตรต้องการวิตามินดีต้องการวันละ 5 ไมโครกรัมต่อวันหรือ 200 ยูนิตต่อวัน หญิงไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มจะขาดวิตามินดี เนื่องจากค่านิยมที่หลีกเลี่ยงการออกตากแดด โดยจากการสำรวจพบภาวะวิตามินดีต่ำร้อยละ 50-754 ปริมาณวิตามินดีในมารดามีความสัมพันธ์กับปริมาณวิตามินดีในน้ำนม โดยสมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทารกทุกคนหลังคลอดได้รับการเสริมวิตามินดีขนาด 400 IU ต่อวัน5 สำหรับมารดามีข้อแนะนำให้เสริมวิตามิน D ขนาด 400-600 IU ต่อวันในระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร6 จากข้อมูลทั้งหมด จะเห็นว่า ควรแนะนำให้มีการเสริมวิตามินดีในหญิงไทยที่ให้นมบุตร และแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง ร่วมกับการออกรับแสงแดดราววันละ 6-8 นาที

เอกสารอ้างอิง

  1. Walker VP, Zhang X, Rastegar I, et al. Cord blood vitamin D status impacts innate immune responses. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1835-43.
  2. Liu PT, Stenger S, Li H, et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response. Science 2006;311:1770-3.
  3. Hewison M. Vitamin D and the immune system: new perspectives on an old theme. Endocrinol Metab Clin North Am 2010;39:365-79, table of contents.
  4. Chailurkit LO, Aekplakorn W, Ongphiphadhanakul B. Regional variation and determinants of vitamin D status in sunshine-abundant Thailand. BMC Public Health 2011;11:853.
  5. Wagner CL, Greer FR. Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents. Pediatrics 2008;122:1142-52.
  6. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:53-8.