สตรีให้นมบุตรควรเสริมวิตามินบีหกหรือไม่

IMG_1670

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ?ในสตรีไทยที่ให้นมบุตร ความต้องการวิตามินบีหกต้องการวันละ 2 มิลลิกรัมต่อวัน การขาดวิตามินบีหกจะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท มือเท้าชา หงุดหงิด และมีผื่นขึ้นตามผิวหนังได้ การขาดวิตามินบีหกอาจพบควบคู่กันกับการขาดวิตามินบีหนึ่งและบีสาม เนื่องจากอาหารที่มีวิตามินบีหกมีอยู่ในเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ผักใบเขียว ผลิตภัณฑ์จากนมและถั่ว ซึ่งจะเป็นอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งและบีสามสูง ขณะเดียวกันการขาดวิตามินบีหกของมารดาจะส่งผลต่อระดับของวิตามินบีหกในน้ำนมลดลงและจะทำให้เกิดการขาดวิตามินบีหกในทารกด้วย โดยทารกที่ขาดวิตามินบีหกจะแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ หงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนง่าย การเสริมวิตามินบีหกในระหว่างการให้นมบุตรในมารดาที่ขาดจะเพิ่มระดับของวิตามินบีหกในน้ำนมแม่ได้1 โดยทั่วไป แนะนำให้มารดารับประทานอาหารที่มีวิตามินบีหกสูงในสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างการให้นมบุตรจะช่วยป้องกันการขาดวิตามินบีหกในทารกได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Abe SK, Balogun OO, Ota E, Takahashi K, Mori R. Supplementation with multiple micronutrients for breastfeeding women for improving outcomes for the mother and baby. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD010647.