วิธีลดหรือหลีกเลี่ยงการเกิดโรคอ้วนในวัยเด็ก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                โรคอ้วนนับเป็นภัยเงียบที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่งผลเสียต่อสมรรถนะในการทำงานของร่างกายและยังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิตเมื่อทารกเจริญวัยขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยป้องกันและลดการเกิดโรคอ้วนในวัยเด็ก แต่ปัจจัยส่งเสริมที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนที่สำคัญนั้นยังมีจากปัจจัยทางมารดา โดยหากมารดามีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ปกติระหว่างการตั้งครรภ์ ก็เป็นเหตุสำคัญที่จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วนในทารกเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กได้1 ดังนั้น ความรู้ในเรื่องนี้ควรมีการให้คำปรึกษาแก่มารดาและครอบครัวให้มีการดูแลในเรื่องของน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติร่วมกับมีน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ในระหว่างการฝากครรภ์ จะช่วยป้องกันและลดการเกิดโรคอ้วนในวัยเด็กลงได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มเติมจากการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Ohlendorf JM, Robinson K, Garnier-Villarreal M. The impact of maternal BMI, gestational weight gain, and breastfeeding on early childhood weight: Analysis of a statewide WIC dataset. Prev Med 2019;118:210-5.