วิดีโอของนักศึกษาแพทย์ที่น่าสนใจ

วิดีโอนี้ นักศึกษาแพทย์เป็นผู้ผลิต โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน่าสนใจ