ลักษณะที่บ่งบอกว่านมแม่เพียงพอ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

          การบีบน้ำนมแล้วนมแม่พุ่ง เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่สื่อว่านมแม่น่าจะเพียงพอ นอกจากนี้ การให้ลูกดูดนมข้างหนึ่งแล้วเต้านมอีกข้างมีน้ำนมไหล ก็แสดงว่าน้ำนมแม่น่าจะมีเพียงพอเช่นกัน