มารดาที่มีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อย

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ความเชื่อเรื่องการให้ลูกกินนมแม่ทำให้เต้านมหย่อนยานยังคงมีผลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยจากการศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบพบว่า มารดาที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างจะตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่า1 ทั้ง ๆ ที่การเกิดเต้านมหย่อนยานนั้นเกิดจากการดูแลเต้านมที่ไม่เหมาะสมมากกว่า เนื่องจากมารดาเมื่อตั้งครรภ์และให้นมบุตรจะมีขนาดเต้านมที่ขยายและมีน้ำหนักที่มากขึ้น ซึ่งหากเต้านมที่ขยายและมีน้ำหนักที่มากขึ้นขาดการใส่ชุดชั้นในที่พยุงหรือรองรับเต้านมอย่างเหมาะสม การหย่อนยานจากน้ำหนักที่เพิ่มก็จะเกิดขึ้น นอกจากการเลือกใช้ชุดชั้นในที่พอดีกับขนาดของเต้านมแล้ว ยังต้องหลีกเลี่ยงการใช้ชุดชั้นในที่คับหรือมีโครงเหล็ก เพราะอาจไปกดทับการไหลของท่อน้ำนมจนทำให้เกิดท่อน้ำนมอุดตันและเต้านมอักเสบได้ การให้ความรู้แก่มารดาที่ถูกต้องกับมารดาเพื่อแก้ไขความเชื่อผิด ๆ จึงมีความจำเป็น

เอกสารอ้างอิง

1.        Morley-Hewitt AG, Owen AL. A systematic review examining the association between female body image and the intention, initiation and duration of post-partum infant feeding methods (breastfeeding vs bottle-feeding). J Health Psychol 2020;25:207-26.