มารดาที่ติดเชื้อโควิด 19 จะกลับมาให้นมลูกได้เมื่อไรหลังหยุดให้นมลูกไป

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากมารดาติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการรุนแรง มักจะไม่สามารถให้นมลูกจากเต้าไหว ในกรณีที่มารดายังพอจะบีบหรือปั๊มนมให้ลูกได้ จะยังคงมีน้ำนมต่อเนื่องโดยปริมาณไม่ลดลง เมื่อมารดาอาการดีขึ้นและพอที่จะให้นมลูกจากเต้าไหว การกลับมาให้นมลูกจากเต้าจะสามารถทำได้ทันที1 สำหรับมารดาที่มีอาการรุนแรงที่หยุดให้นมลูกและไม่ได้มีการกระตุ้นน้ำนมโดยการบีบหรือปั๊มนมให้ลูก โดยทั่วไปมารดามักอายุไม่มาก การฟื้นตัวใช้เวลาไม่นาน เมื่อมารดามีอาการดีขึ้น การกลับมาให้ลูกมากินนมจากเต้า สามารถทำได้ทันทีที่มารดาพร้อมที่จะให้นมลูกไหว การกระตุ้นให้ลูกกินนมบ่อย ๆ และเกลี้ยงเต้า จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมให้เพียงพอสำหรับลูกโดยไม่จำเป็นต้องเสริมนมผงดัดแปลงสำหรับทารก แต่ในกรณีที่มารดาหยุดให้นมลูกไปนานจนน้ำนมหยุดไหล อาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อกู้น้ำนมให้กลับมา โดยอาจต้องมีการให้ยากระตุ้นน้ำนมช่วยด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.